Firma zwalczająca szkodniki Sopot

 firma zwalczająca szkodniki

Czym są szkodniki? - Zwalczanie szkodników Sopot

Szkodnikami nazywamy wszelkiego rodzaju organizmy, które powodują szkody w gospodarce człowieka. Gatunków szkodników jest wiele, a wyrządzane przez nie szkody są bardzo poważne. W naszym artykule skupimy się na szkodnikach zwalczanych przez firmy pest control czyli firmy zwalczające szkodniki znane też jako firmy DDD. Pominiemy w nim szkodniki, które nie są zwalczane przez firmy pest control na przykład szkodniki upraw zwalczane przez rolników we własnym zakresie jak na przykład stonka ziemniaczana.

W naszym artykule zamieściliśmy podstawowe informacje na temat szkodników. Na początek napiszemy na temat szkodników, których działalność powiązana jest z żywnością. Omówimy szkodniki powodujące straty w gospodarstwach, szkodniki żerujące w zakładach produkcyjnych i szkodniki żerujące w sklepach. Wspomnimy też o szkodnikach żerujących w magazynach za równo zbożowych jak i magazynach sklepów i zakładów produkujących żywność. Z tej części artykuły dowiecie się jakie pasożyty atakują zwierzęta hodowlane, jak zwalczać ptaszyńca, w jaki sposób zwalczane są szkodniki w zakładach produkcyjnych przez firmy pest control, jakie szkodniki występują w zakładach produkcyjnych, jak zabezpieczyć zakład produkcyjny przed szkodnikami, jak firmy pest control zwalczają szkodniki w sklepach, jak zwalczane są przez firmy pest control szkodniki w magazynach zbożowych i jakie szkodniki występują w magazynach zbożowych.

Po omówieniu szkodników, których działalność powiązana jest z żywnością zajmiemy się szkodnikami, których działalność powiązana jest z drewnem. Z tej części artykułu dowiecie się jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają szkodniki drewna i jak zabezpieczyć drewno przed szkodnikami. W następnej części artykuły zajmiemy się szkodnikami, których działalność powiązana jest z archiwaliami, muzeami i innymi tego typu miejscami. Z tej części artykułu dowiecie się jakie owady żerują w archiwaliach i jak zabezpieczyć archiwalia przed szkodnikami. Na koniec naszego artykułu zajmiemy się szkodliwą działalnością prowadzoną przez szkodniki, których szkodliwa działalność odbywa się przede wszystkim na zewnątrz naszych budynków takimi jak krety i ptaki. Z tej części naszego artykułu dowiemy się jak firmy pest control zwalczają krety, jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają ptaki i jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają gołębie.

Straty powodowane przez szkodniki

Szkodniki muszą jeść nie ma zatem nic dziwnego w tym, że duża część ich działalności i powodowanych przez nie strat powiązana jest z produkcją, magazynowaniem i przetwarzaniem żywności.

Szkodniki w gospodarstwach rolnych

Szkodniki powodują poważne szkody na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i magazynowania żywności. Na etapie gospodarstwa rolnego szkodniki zagrażają zarówno uprawianym roślinom jak i hodowanym zwierzętom.

Dla upraw rolnych poważnym zagrożeniem są zwierzęta dzikie zwłaszcza dziki, sarny, jelenie i daniele. Zwierzęta te powodują poważne szkody w uprawach rolnych w miejscach, które znajdują się w pobliżu lasów w których występują wymienione zwierzęta.

Ptaszynieck kurzy

Zwierzętom hodowlanym zagrażają liczne gatunki szkodliwych pasożytów. Każde zwierzę hodowlane atakowane jest przez inne gatunki pasożytów. Jednym z najgroźniejszych pasożytów atakujących zwierzęta hodowlane jest atakujący drób ptaszyniec kurzy. Ptaszyniec kurzy jest jednym z gatunków roztoczy. Jego ciało jest owalne i spłaszczone.

Ptaszyniec kurzy odżywia się krwią drobiu. Ptaszyniec kurzy żyje w kurnikach w pobliżu swoich żywicieli. Ukrywa się w różnego rodzaju znajdujących się w kurnikach szparach, szczelinach i zakamarkach. Siedliskami osobników ptaszyńca kurzego często bywają również gniazda ptaków zwłaszcza gołębi, szpaków, jaskółek i wróbli. Ptaszyniec kurzy w trakcie swoich ataków nacina ptasią skórę za pomocą szczękoczułek po czym wprowadzana w utworzoną w ten sposób rankę ślinę. Ślina ptaszyńca rozpuszcza tkankę skórną zaatakowanego ptaka, co umożliwia ptaszyńcowi kurzemu dotarcie do naczyń krwionośnych swojej ofiary.

Ataki ptaszyńca kurzego na drób najliczniejsze są od lipca do września. Straty powodowane przez ptaszyńca kurzego są bardzo wysokie. Wiele ptaków zwłaszcza młodych ginie po zaatakowaniu przez osobniki ptaszyńca kurzego. Te spośród ptaków, które przeżyją atak ptaszyńca kurzego chudną, słabną i spada ich nieśność. To nie koniec problemów powodowanych przez ptaszyńca kurzego. Ptaszyniec kurzy przenosi też wiele innych niebezpiecznych chorób w tym między innymi toksoplazmozę, białaczkę drobiu, cholerę drobiu i pomór drobiu. Ptaszyniec kurzy stanowi zagrożenie nie tylko dla drobiu, ale również dla ludzi. Poprzez pracowników kurzych ferm może on trafiać do ludzkich mieszkań w których może atakować ludzi i zwierzęta domowe. Ptaszyniec kurzy zwalczany jest za pomocą chemicznych akarycydów. Walka z ptaszyńcem kurzym jest wyjątkowo trudna i skomplikowana.

Szkodniki w zakładach produkcyjnych

Wytworzona w gospodarstwach rolnych żywność zazwyczaj jest dalej przetwarzana. Zakłady produkcyjne, w których się to odbywa to kolejne miejsca atakowane przez szkodniki i kolejne miejsca w których niezbędna jest działalność firmy pest control spotykamy w nich przede wszystkim owady i gryzonie. Owady, które możemy spotkać w zakładach produkujących żywność możemy podzielić ze względu na sposób ich przemieszczania się na latające i biegające. Szczególnie często pojawiają się na ich terenie owady takie jak omacnica spichrzanka i karaluchy. W celu zapobiegnięcia pojawieniu się owadów na terenie danego zakładu stosowanych jest wiele zabezpieczeń.

Przede wszystkim podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie zakładu przed przedostaniem się owadów do jego wnętrza. W tym celu należy zadbać o owadoszczelność danego zakładu produkcyjnego. Owady nie dostaną się do wnętrza danego zakładu jeżeli prowadzące do jego wnętrza okna i drzwi będą pozamykane, a w ścianach nie będzie otworów, przez które owady będą mogły się przedostać. Szkodniki mogą się również przedostać do wnętrza zakładu razem z surowcami dostarczanymi do danego zakładu surowcami. Czasami owady często przedostają się też na teren zakładu razem ze zwierzętami takimi jak na przykład koty i psy dlatego obecność jakichkolwiek zwierząt na terenie zakładów produkcyjnych jest niepożądana.

Istnieje kilka metod zwalczania szkodników stosowanych w zakładach produkcyjnych przez firmy pest control. Pojawiające się w tego typu miejscach owady zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki za pomocą pułapek z wkładkami lepowymi, pułapek feromonowych i lamp owadobójczych. Gryzonie zwalczane są przez firmy DDD za pomocą pułapek i trutek.

Szkodniki w sklepach

Z zakładów produkcyjnych żywność trafia do sklepów. Niestety również na tym etapie pojawiają się różne gatunki szkodników zagrażające sprzedawanej w sklepach żywności. Metody zapobiegania pojawieniu się i zwalczania szkodników w sklepach są podobne do tych, które stosowane są w przypadku zakładów produkcyjnych.

Szkodniki w magazynach zbożowych

Na każdym etapie produkcji i przetwarzanie żywności powstaje konieczność jej magazynowania. Magazyny to idealne miejsca dla różnego rodzaju szkodników.

W gospodarstwach rolnych często atakowane przez szkodniki są magazyny zbożowe. W magazynach zbożowych często pojawiają się szkodniki takie jak rozkruszek mączny, wołek zbożowy, trojszyk ulec, omacnica spichrzanka, mól ziarniak, mklik mączny, myszy i szczury. Magazyny zbożowe są miejscami w których znajduje się duża ilość produktów żywnościowych jednego rodzaju. Stwarza to idealne warunki dla rozwoju żywiących się zbożem organizmów. Najbardziej oczywistą stratą powodowana przez szkodniki magazynów zbożowych stratą jest zmniejszenie ilości ziarna w wyniku jego zjedzenia przez nie. Wbrew pozorom nie to jest jednak największym problemem ze szkodnikami magazynów zbożowych.

Głównym problemem powodowanym przez szkodniki magazynów zbożowych jest pogorszenie się jakości przechowywanego w nim zboża. Zanieczyszczają one zbiory swoimi szczątkami, wylinkami i kałem, powodują zagrzewanie i zawilgocenie zboża oraz infekują zboża mikroorganizmami występującym w swoim kale. Spożywanie zboża w którym żerowały duże ilości szkodników jest bardzo niebezpieczne za równo dla zdrowia jak i życia ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się szkodników w magazynie zbożowym niezwykle ważna jest szybkość działania ponieważ wszystkie szkodniki występujące w magazynach zbożowych cechują się wyjątkowo szybkim tempem rozmnażania. Szkodniki występujące w magazynach zbożowych najczęściej zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki za pomocą fosforowodoru.

Szkodniki w magazynach zakładów produkcyjnych i sklepów

Konieczność magazynowania zachodzi też w zakładach produkcyjnych i sklepach. Również tam dochodzi do atakowania żywności przez różne gatunki owadów i gryzoni. Magazyny w zakładach produkcyjnych i sklepach atakowane są zazwyczaj przez te same gatunki owadów i gryzoni co zakłady produkcyjne i sklepy.

Szkodniki drewna

Drugim materiałem z którego wykorzystaniem powiązana jest działalność dużej grupy szkodników jest drewno. Szkodniki atakują drewno za równo w lasach jak i w miejscach w których jest ono przechowywane lub przetwarzane. Szkodniki drewna atakują gotowe już przedmioty wykonane z drewna i budowle drewniane lub drewniane elementy budynków w przypadku budowli w których drewno nie jest głównym materiałem konstrukcyjnym. Istnieje wiele gatunków szkodników drewna niemniej najczęściej występującymi i wywołującymi najpoważniejsze szkody są spuszczel pospolity i kołatek domowy. Każdy spośród istniejących gatunków szkodników drewna ma inne wymagania co do gatunku drewna, jego wilgotności i innych parametrów.

Szkodniki drewna zwalczane są różnymi metodami. Jedną z najczęściej stosowanych w tym celu metod jest namiotowanie. Podczas namiotowania obiekt w którym zwalczane będą szkodniki zamykany jest przez firmę pest control w szczelnym opakowaniu do którego wnętrza wtłaczany jest pod ciśnieniem silnie trujący gaz.

Zwalczanie szkodników drewna Sopot

Inną często stosowaną przez firmy zwalczające szkodniki drewna w celu zwalczania szkodników drewna metodą jest wygrzewanie mikrofalami. Podczas wygrzewania mikrofalami mikrofale wytwarzane przez generator mikrofal podgrzewają wodę znajdującą się wewnątrz drewna. Powoduje to podniesienie się temperatury drewna do poziomu zabójczego dla żerujących w jego wnętrzu owadów.

Po poddaniu zabiegowi zwalczania szkodników drewno często zabezpieczane jest za pomocą impregnacji. Impregnacja to zabezpieczanie drewna za pomocą substancji poprawiających jego właściwości. Zaimpregnowane drewna odpowiednimi substancjami zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego pojawienia siew nim szkodników w przyszłości.

Bardzo często fumigowanymi przez firmy zwalczające szkodniki elementami są również drewniane palety. Palety są platformami na których składowane i przenoszone są towary. Najczęściej wykonywane są one z drewna co oznacza, że często padają one ofiarą szkodników. W związku z tym wprowadzano obowiązek fumigacji palet na eksport. Celem tego obowiązku jest zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się szkodników drewna na nowe terytoria na których nie występują one w chwili obecnej. Poddawane fumigacji eksportowej palety nazywane są paletami IPCC, paletami fumigowanymi lub paletami fitosanitarnymi.

Straty powodowane przez szkodniki w archiwaliach

Kolejną grupą miejsc w których często pojawiają się szkodniki są biblioteki i różnego rodzaju archiwalia, muzea i inne tego typu instytucje. We wspomnianych miejscach przechowywane są duże ilości przedmiotów wykonanych z papieru, drewna, skór i innych tego rodzaju materiałów. Przedmioty te nierzadko są bardzo cenne. Wszystkie wymienione przedmioty często atakowane są przez różnego rodzaju szkodniki. Najczęściej tego typu miejsca atakowane są przez owady w tym zwłaszcza chrząszcze. Mogą one trafiać do miejsc w których przechowywane są archiwalia przez okna, wentylatory lub rury kanalizacyjne, ale najczęściej trafiają do nich z nowymi archiwaliami. Owady w archiwaliach potrafią latami rozwijać się w miejscach w których przechowywane są archiwalia zanim zostaną one zauważone przez osoby odpowiedzialne za stan archiwaliów. Lista owadów żerujących w archiwaliach jest długa. Należą do nich między innymi: wyschlik grzebykorożny, świdrzy cygarowiec, żywiak chlebowiec, rybik cukrowy, karaczan, Nicobium hirtum i Nicobium castaneum. W archiwaliach często pojawiają się owady żerujące w drewnie takie jak spuszczel i kołatek. Podstawową metodą uniknięcia uszkodzenia archiwaliów przez szkodniki jest odpowiednia profilaktyka polegająca na przechowywaniu posiadanych zbiorów w warunkach niesprzyjających rozwojowi owadów i mikroorganizmów. Niebezpieczeństwo ze strony szkodników powinno być brane pod uwagę już podczas podejmowania decyzji o lokalizacji i projekcie budynków, w których przechowywane będą archiwalia. Szkodniki już żerujące w archiwaliach zwalczane są przez firmy pest control różnymi sposobami. Jedną z bardziej popularnych i skutecznych metod stosownych przez firmy zwalczające szkodniki jest dezynsekcja beztlenowa za pomocą generatorów azotu.

Zwalczanie kretów Sopot

Kolejnym szkodnikiem zwalczanym przez firmy zwalczające szkodniki jest kret europejski. Kret Europejski niszczy trawniki, wały przeciwpowodziowe, rowy przeciwpowodziowe i skarpy. Poważne szkody krety powodują też w miejscach takich jak boiska do gry w piłkę nożną i na terenie innych obiektów sportowych. Najczęściej stosowaną przez firmy zwalczające szkodniki w celu zwalczenia kretów metodą jest gazowanie za pomocą fosforowodoru.

Odławianie kun Sopot

Kolejnym zwalczanym przez firmy zwalczające szkodniki szkodnikiem są kuny. Kuny powodują znaczne straty. Uszkadzają przewody, przewracają przedmioty, powodują hałasy i zanieczyszczają miejsca, w których się pojawiają swoimi odchodami. Z tych powodów również kuny zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki.

Odławianie patków Sopot

Duże straty w gospodarce człowieka powodują też ptaki. Spośród wielu gatunków ptaków największe są prawdopodobnie straty powodowane przez gołębie. Największym problemem są odchody gołębi. Ptaki te zanieczyszczają nimi budynki, fontanny, pomniki, parkingi, samochody, a nawet samych ludzi. Największe zagrożenie stanowią gołębie dla budynków zabytkowych. Przyczynia się do tego faktu wiele czynników, ale najważniejszym z nich jest to, że w miejscach w których jest wiele zabytków jest też wielu turystów, którzy dokarmiają gołębie co przyczynia się do wzrostu liczebności gołębi. Gołębie stanowią poważne zagrożenie dla ludzi ponieważ roznoszą liczne gatunki pasożytów i drobnoustrojów takich jak pchły, moliki, musze larwy i inne organizmy. Gołębie niszczą też roślinność. Poważne zniszczenia powodują zwłaszcza wśród młodych krzewów i na korze. Różne gatunki ptaków stanowią też poważny problem na terenie lotnisk. Skutki zderzenia się samolotu z ptakiem są bardzo poważne za równo dla samolotu jak i dla ptaka, który się z nim zderzył. Poważne skutki może mieć zwłaszcza zderzenie samolotu z kilkoma ptakami jednocześnie. Zdarzenie takie może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia samolotu i śmierci jego załogi razem ze znajdującymi się na pokładzie samolotu pasażerami.

Istnieje kilka metod stosowanych przez firmy zwalczające ptaki w przypadku, gdy obecność ptaków w danym miejscu jest niepożądana. Pierwszą z nich jest wyłapywanie i przesiedlanie ptaków w miejsca, w których ich obecność nie będzie dla nas problemem. Drugą często stosowaną metodą jest zamontowanie przez firm DDD elementów odstraszających ptaki takich jak miedzy innymi siatki i kolce. Na terenie lotnisk ptaki odstraszane są za pomocą ptaków drapieżnych na przykład sokołów.

Zwalczanie mrówek Sopot

Kolejnymi szkodnikami zwalczanymi przez firmy pest control są mrówki. Mrówki są wprawdzie niewielkie, ale nadrabiają swoje niewielkie rozmiary swoją liczebności. W przypadku mrówek zabijanie osobników nie zawsze jest konieczne w celu wyeliminowania tych owadów z danego miejsca. Jeśli problemem są mrówki wchodzące do danego domu lub mieszkania wystarczające może się okazać uniemożliwienie mrówkom dostępu do danego mieszkania lub domu. W tym celu wystarczające może się okazać zalepienie otworów, którymi mrówki dostają się do naszych domów i mieszkań. Mrówki przedostają się do domów i mieszkań w poszukiwaniu pożywienia. Jeśli mamy problem z mrówkami powinniśmy zatem przechowywać żywność w szczelnych pojemnikach co uniemożliwi mrówkom dostęp do niej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli mrówki nie będą mogły uzyskać dostępu do żywności w danym miejscu to przestaną je odwiedzać. Niestety czasami jedynie fizyczne zniszczenie gniazda mrówek może doprowadzić do pozbycia się tych owadów. Jeśli pojawi się taka konieczność mrówcze gniazda niszczone są za pomocą insektycydu kontaktowego przeznaczonego do zwalczania mrówek lub poprzez zalanie gniazda za pomocą wrzącej wody. Niestety czasami mamy problem z mrówkami, ale nie możemy zlokalizować ich gniazda. W takich sytuacjach przynęty z wolno działającym środkiem owadobójczym wykładane są w miejscach, w których znajdują się trasy wędrówek mrówek. Przynęty takie najczęściej zawierają metopren lub boraks.

Ilość gatunków szkodników oraz miejsc, w których one występują jest na tyle duża, że bez wątpienia nie wszystkie z nich zostały opisane w tym artykule. Szkodniki mogą pojawić się wszędzie, gdzie działa człowiek, a ponieważ człowiek jest gatunkiem występującym niemal wszędzie to też niemal wszędzie możemy spotkać szkodniki.

Firma zwalczająca szkodniki Warszawa

firma zwalczająca szkodniki

Czym są szkodniki? - Zwalczanie szkodników Warszawa

Szkodnikami nazywamy wszelkiego rodzaju organizmy, które powodują szkody w gospodarce człowieka. Gatunków szkodników jest wiele, a wyrządzane przez nie szkody są bardzo poważne. W naszym artykule skupimy się na szkodnikach zwalczanych przez firmy pest control czyli firmy zwalczające szkodniki znane też jako firmy DDD. Pominiemy w nim szkodniki, które nie są zwalczane przez firmy pest control na przykład szkodniki upraw zwalczane przez rolników we własnym zakresie jak na przykład stonka ziemniaczana.

W naszym artykule zamieściliśmy podstawowe informacje na temat szkodników. Na początek napiszemy na temat szkodników, których działalność powiązana jest z żywnością. Omówimy szkodniki powodujące straty w gospodarstwach, szkodniki żerujące w zakładach produkcyjnych i szkodniki żerujące w sklepach. Wspomnimy też o szkodnikach żerujących w magazynach za równo zbożowych jak i magazynach sklepów i zakładów produkujących żywność. Z tej części artykuły dowiecie się jakie pasożyty atakują zwierzęta hodowlane, jak zwalczać ptaszyńca, w jaki sposób zwalczane są szkodniki w zakładach produkcyjnych przez firmy pest control, jakie szkodniki występują w zakładach produkcyjnych, jak zabezpieczyć zakład produkcyjny przed szkodnikami, jak firmy pest control zwalczają szkodniki w sklepach, jak zwalczane są przez firmy pest control szkodniki w magazynach zbożowych i jakie szkodniki występują w magazynach zbożowych.

Po omówieniu szkodników, których działalność powiązana jest z żywnością zajmiemy się szkodnikami, których działalność powiązana jest z drewnem. Z tej części artykułu dowiecie się jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają szkodniki drewna i jak zabezpieczyć drewno przed szkodnikami. W następnej części artykuły zajmiemy się szkodnikami, których działalność powiązana jest z archiwaliami, muzeami i innymi tego typu miejscami. Z tej części artykułu dowiecie się jakie owady żerują w archiwaliach i jak zabezpieczyć archiwalia przed szkodnikami. Na koniec naszego artykułu zajmiemy się szkodliwą działalnością prowadzoną przez szkodniki, których szkodliwa działalność odbywa się przede wszystkim na zewnątrz naszych budynków takimi jak krety i ptaki. Z tej części naszego artykułu dowiemy się jak firmy pest control zwalczają krety, jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają ptaki i jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają gołębie.

Straty powodowane przez szkodniki

Szkodniki muszą jeść nie ma zatem nic dziwnego w tym, że duża część ich działalności i powodowanych przez nie strat powiązana jest z produkcją, magazynowaniem i przetwarzaniem żywności.

Szkodniki w gospodarstwach rolnych

Szkodniki powodują poważne szkody na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i magazynowania żywności. Na etapie gospodarstwa rolnego szkodniki zagrażają zarówno uprawianym roślinom jak i hodowanym zwierzętom.

Dla upraw rolnych poważnym zagrożeniem są zwierzęta dzikie zwłaszcza dziki, sarny, jelenie i daniele. Zwierzęta te powodują poważne szkody w uprawach rolnych w miejscach, które znajdują się w pobliżu lasów w których występują wymienione zwierzęta.

Ptaszynieck kurzy

Zwierzętom hodowlanym zagrażają liczne gatunki szkodliwych pasożytów. Każde zwierzę hodowlane atakowane jest przez inne gatunki pasożytów. Jednym z najgroźniejszych pasożytów atakujących zwierzęta hodowlane jest atakujący drób ptaszyniec kurzy. Ptaszyniec kurzy jest jednym z gatunków roztoczy. Jego ciało jest owalne i spłaszczone.

Ptaszyniec kurzy odżywia się krwią drobiu. Ptaszyniec kurzy żyje w kurnikach w pobliżu swoich żywicieli. Ukrywa się w różnego rodzaju znajdujących się w kurnikach szparach, szczelinach i zakamarkach. Siedliskami osobników ptaszyńca kurzego często bywają również gniazda ptaków zwłaszcza gołębi, szpaków, jaskółek i wróbli. Ptaszyniec kurzy w trakcie swoich ataków nacina ptasią skórę za pomocą szczękoczułek po czym wprowadzana w utworzoną w ten sposób rankę ślinę. Ślina ptaszyńca rozpuszcza tkankę skórną zaatakowanego ptaka, co umożliwia ptaszyńcowi kurzemu dotarcie do naczyń krwionośnych swojej ofiary.

Ataki ptaszyńca kurzego na drób najliczniejsze są od lipca do września. Straty powodowane przez ptaszyńca kurzego są bardzo wysokie. Wiele ptaków zwłaszcza młodych ginie po zaatakowaniu przez osobniki ptaszyńca kurzego. Te spośród ptaków, które przeżyją atak ptaszyńca kurzego chudną, słabną i spada ich nieśność. To nie koniec problemów powodowanych przez ptaszyńca kurzego. Ptaszyniec kurzy przenosi też wiele innych niebezpiecznych chorób w tym między innymi toksoplazmozę, białaczkę drobiu, cholerę drobiu i pomór drobiu. Ptaszyniec kurzy stanowi zagrożenie nie tylko dla drobiu, ale również dla ludzi. Poprzez pracowników kurzych ferm może on trafiać do ludzkich mieszkań w których może atakować ludzi i zwierzęta domowe. Ptaszyniec kurzy zwalczany jest za pomocą chemicznych akarycydów. Walka z ptaszyńcem kurzym jest wyjątkowo trudna i skomplikowana.

Szkodniki w zakładach produkcyjnych

Wytworzona w gospodarstwach rolnych żywność zazwyczaj jest dalej przetwarzana. Zakłady produkcyjne, w których się to odbywa to kolejne miejsca atakowane przez szkodniki i kolejne miejsca w których niezbędna jest działalność firmy pest control spotykamy w nich przede wszystkim owady i gryzonie. Owady, które możemy spotkać w zakładach produkujących żywność możemy podzielić ze względu na sposób ich przemieszczania się na latające i biegające. Szczególnie często pojawiają się na ich terenie owady takie jak omacnica spichrzanka i karaluchy. W celu zapobiegnięcia pojawieniu się owadów na terenie danego zakładu stosowanych jest wiele zabezpieczeń.

Przede wszystkim podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie zakładu przed przedostaniem się owadów do jego wnętrza. W tym celu należy zadbać o owadoszczelność danego zakładu produkcyjnego. Owady nie dostaną się do wnętrza danego zakładu jeżeli prowadzące do jego wnętrza okna i drzwi będą pozamykane, a w ścianach nie będzie otworów, przez które owady będą mogły się przedostać. Szkodniki mogą się również przedostać do wnętrza zakładu razem z surowcami dostarczanymi do danego zakładu surowcami. Czasami owady często przedostają się też na teren zakładu razem ze zwierzętami takimi jak na przykład koty i psy dlatego obecność jakichkolwiek zwierząt na terenie zakładów produkcyjnych jest niepożądana.

Istnieje kilka metod zwalczania szkodników stosowanych w zakładach produkcyjnych przez firmy pest control. Pojawiające się w tego typu miejscach owady zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki za pomocą pułapek z wkładkami lepowymi, pułapek feromonowych i lamp owadobójczych. Gryzonie zwalczane są przez firmy DDD za pomocą pułapek i trutek.

Szkodniki w sklepach

Z zakładów produkcyjnych żywność trafia do sklepów. Niestety również na tym etapie pojawiają się różne gatunki szkodników zagrażające sprzedawanej w sklepach żywności. Metody zapobiegania pojawieniu się i zwalczania szkodników w sklepach są podobne do tych, które stosowane są w przypadku zakładów produkcyjnych.

Szkodniki w magazynach zbożowych

Na każdym etapie produkcji i przetwarzanie żywności powstaje konieczność jej magazynowania. Magazyny to idealne miejsca dla różnego rodzaju szkodników.

W gospodarstwach rolnych często atakowane przez szkodniki są magazyny zbożowe. W magazynach zbożowych często pojawiają się szkodniki takie jak rozkruszek mączny, wołek zbożowy, trojszyk ulec, omacnica spichrzanka, mól ziarniak, mklik mączny, myszy i szczury. Magazyny zbożowe są miejscami w których znajduje się duża ilość produktów żywnościowych jednego rodzaju. Stwarza to idealne warunki dla rozwoju żywiących się zbożem organizmów. Najbardziej oczywistą stratą powodowana przez szkodniki magazynów zbożowych stratą jest zmniejszenie ilości ziarna w wyniku jego zjedzenia przez nie. Wbrew pozorom nie to jest jednak największym problemem ze szkodnikami magazynów zbożowych.

Głównym problemem powodowanym przez szkodniki magazynów zbożowych jest pogorszenie się jakości przechowywanego w nim zboża. Zanieczyszczają one zbiory swoimi szczątkami, wylinkami i kałem, powodują zagrzewanie i zawilgocenie zboża oraz infekują zboża mikroorganizmami występującym w swoim kale. Spożywanie zboża w którym żerowały duże ilości szkodników jest bardzo niebezpieczne za równo dla zdrowia jak i życia ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się szkodników w magazynie zbożowym niezwykle ważna jest szybkość działania ponieważ wszystkie szkodniki występujące w magazynach zbożowych cechują się wyjątkowo szybkim tempem rozmnażania. Szkodniki występujące w magazynach zbożowych najczęściej zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki za pomocą fosforowodoru.

Szkodniki w magazynach zakładów produkcyjnych i sklepów

Konieczność magazynowania zachodzi też w zakładach produkcyjnych i sklepach. Również tam dochodzi do atakowania żywności przez różne gatunki owadów i gryzoni. Magazyny w zakładach produkcyjnych i sklepach atakowane są zazwyczaj przez te same gatunki owadów i gryzoni co zakłady produkcyjne i sklepy.

Szkodniki drewna

Drugim materiałem z którego wykorzystaniem powiązana jest działalność dużej grupy szkodników jest drewno. Szkodniki atakują drewno za równo w lasach jak i w miejscach w których jest ono przechowywane lub przetwarzane. Szkodniki drewna atakują gotowe już przedmioty wykonane z drewna i budowle drewniane lub drewniane elementy budynków w przypadku budowli w których drewno nie jest głównym materiałem konstrukcyjnym. Istnieje wiele gatunków szkodników drewna niemniej najczęściej występującymi i wywołującymi najpoważniejsze szkody są spuszczel pospolity i kołatek domowy. Każdy spośród istniejących gatunków szkodników drewna ma inne wymagania co do gatunku drewna, jego wilgotności i innych parametrów.

Szkodniki drewna zwalczane są różnymi metodami. Jedną z najczęściej stosowanych w tym celu metod jest namiotowanie. Podczas namiotowania obiekt w którym zwalczane będą szkodniki zamykany jest przez firmę pest control w szczelnym opakowaniu do którego wnętrza wtłaczany jest pod ciśnieniem silnie trujący gaz.

Zwalczanie szkodników drewna Warszawa

Inną często stosowaną przez firmy zwalczające szkodniki drewna w celu zwalczania szkodników drewna metodą jest wygrzewanie mikrofalami. Podczas wygrzewania mikrofalami mikrofale wytwarzane przez generator mikrofal podgrzewają wodę znajdującą się wewnątrz drewna. Powoduje to podniesienie się temperatury drewna do poziomu zabójczego dla żerujących w jego wnętrzu owadów.

Po poddaniu zabiegowi zwalczania szkodników drewno często zabezpieczane jest za pomocą impregnacji. Impregnacja to zabezpieczanie drewna za pomocą substancji poprawiających jego właściwości. Zaimpregnowane drewna odpowiednimi substancjami zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego pojawienia siew nim szkodników w przyszłości.

Bardzo często fumigowanymi przez firmy zwalczające szkodniki elementami są również drewniane palety. Palety są platformami na których składowane i przenoszone są towary. Najczęściej wykonywane są one z drewna co oznacza, że często padają one ofiarą szkodników. W związku z tym wprowadzano obowiązek fumigacji palet na eksport. Celem tego obowiązku jest zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się szkodników drewna na nowe terytoria na których nie występują one w chwili obecnej. Poddawane fumigacji eksportowej palety nazywane są paletami IPCC, paletami fumigowanymi lub paletami fitosanitarnymi.

Straty powodowane przez szkodniki w archiwaliach

Kolejną grupą miejsc w których często pojawiają się szkodniki są biblioteki i różnego rodzaju archiwalia, muzea i inne tego typu instytucje. We wspomnianych miejscach przechowywane są duże ilości przedmiotów wykonanych z papieru, drewna, skór i innych tego rodzaju materiałów. Przedmioty te nierzadko są bardzo cenne. Wszystkie wymienione przedmioty często atakowane są przez różnego rodzaju szkodniki. Najczęściej tego typu miejsca atakowane są przez owady w tym zwłaszcza chrząszcze. Mogą one trafiać do miejsc w których przechowywane są archiwalia przez okna, wentylatory lub rury kanalizacyjne, ale najczęściej trafiają do nich z nowymi archiwaliami. Owady w archiwaliach potrafią latami rozwijać się w miejscach w których przechowywane są archiwalia zanim zostaną one zauważone przez osoby odpowiedzialne za stan archiwaliów. Lista owadów żerujących w archiwaliach jest długa. Należą do nich między innymi: wyschlik grzebykorożny, świdrzy cygarowiec, żywiak chlebowiec, rybik cukrowy, karaczan, Nicobium hirtum i Nicobium castaneum. W archiwaliach często pojawiają się owady żerujące w drewnie takie jak spuszczel i kołatek. Podstawową metodą uniknięcia uszkodzenia archiwaliów przez szkodniki jest odpowiednia profilaktyka polegająca na przechowywaniu posiadanych zbiorów w warunkach niesprzyjających rozwojowi owadów i mikroorganizmów. Niebezpieczeństwo ze strony szkodników powinno być brane pod uwagę już podczas podejmowania decyzji o lokalizacji i projekcie budynków, w których przechowywane będą archiwalia. Szkodniki już żerujące w archiwaliach zwalczane są przez firmy pest control różnymi sposobami. Jedną z bardziej popularnych i skutecznych metod stosownych przez firmy zwalczające szkodniki jest dezynsekcja beztlenowa za pomocą generatorów azotu.

Zwalczanie kretów Warszawa

Kolejnym szkodnikiem zwalczanym przez firmy zwalczające szkodniki jest kret europejski. Kret Europejski niszczy trawniki, wały przeciwpowodziowe, rowy przeciwpowodziowe i skarpy. Poważne szkody krety powodują też w miejscach takich jak boiska do gry w piłkę nożną i na terenie innych obiektów sportowych. Najczęściej stosowaną przez firmy zwalczające szkodniki w celu zwalczenia kretów metodą jest gazowanie za pomocą fosforowodoru.

Odławianie kun Warszawa

Kolejnym zwalczanym przez firmy zwalczające szkodniki szkodnikiem są kuny. Kuny powodują znaczne straty. Uszkadzają przewody, przewracają przedmioty, powodują hałasy i zanieczyszczają miejsca, w których się pojawiają swoimi odchodami. Z tych powodów również kuny zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki.

Odławianie patków Warszawa

Duże straty w gospodarce człowieka powodują też ptaki. Spośród wielu gatunków ptaków największe są prawdopodobnie straty powodowane przez gołębie. Największym problemem są odchody gołębi. Ptaki te zanieczyszczają nimi budynki, fontanny, pomniki, parkingi, samochody, a nawet samych ludzi. Największe zagrożenie stanowią gołębie dla budynków zabytkowych. Przyczynia się do tego faktu wiele czynników, ale najważniejszym z nich jest to, że w miejscach w których jest wiele zabytków jest też wielu turystów, którzy dokarmiają gołębie co przyczynia się do wzrostu liczebności gołębi. Gołębie stanowią poważne zagrożenie dla ludzi ponieważ roznoszą liczne gatunki pasożytów i drobnoustrojów takich jak pchły, moliki, musze larwy i inne organizmy. Gołębie niszczą też roślinność. Poważne zniszczenia powodują zwłaszcza wśród młodych krzewów i na korze. Różne gatunki ptaków stanowią też poważny problem na terenie lotnisk. Skutki zderzenia się samolotu z ptakiem są bardzo poważne za równo dla samolotu jak i dla ptaka, który się z nim zderzył. Poważne skutki może mieć zwłaszcza zderzenie samolotu z kilkoma ptakami jednocześnie. Zdarzenie takie może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia samolotu i śmierci jego załogi razem ze znajdującymi się na pokładzie samolotu pasażerami.

Istnieje kilka metod stosowanych przez firmy zwalczające ptaki w przypadku, gdy obecność ptaków w danym miejscu jest niepożądana. Pierwszą z nich jest wyłapywanie i przesiedlanie ptaków w miejsca, w których ich obecność nie będzie dla nas problemem. Drugą często stosowaną metodą jest zamontowanie przez firm DDD elementów odstraszających ptaki takich jak miedzy innymi siatki i kolce. Na terenie lotnisk ptaki odstraszane są za pomocą ptaków drapieżnych na przykład sokołów.

Zwalczanie mrówek Warszawa

Kolejnymi szkodnikami zwalczanymi przez firmy pest control są mrówki. Mrówki są wprawdzie niewielkie, ale nadrabiają swoje niewielkie rozmiary swoją liczebności. W przypadku mrówek zabijanie osobników nie zawsze jest konieczne w celu wyeliminowania tych owadów z danego miejsca. Jeśli problemem są mrówki wchodzące do danego domu lub mieszkania wystarczające może się okazać uniemożliwienie mrówkom dostępu do danego mieszkania lub domu. W tym celu wystarczające może się okazać zalepienie otworów, którymi mrówki dostają się do naszych domów i mieszkań. Mrówki przedostają się do domów i mieszkań w poszukiwaniu pożywienia. Jeśli mamy problem z mrówkami powinniśmy zatem przechowywać żywność w szczelnych pojemnikach co uniemożliwi mrówkom dostęp do niej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli mrówki nie będą mogły uzyskać dostępu do żywności w danym miejscu to przestaną je odwiedzać. Niestety czasami jedynie fizyczne zniszczenie gniazda mrówek może doprowadzić do pozbycia się tych owadów. Jeśli pojawi się taka konieczność mrówcze gniazda niszczone są za pomocą insektycydu kontaktowego przeznaczonego do zwalczania mrówek lub poprzez zalanie gniazda za pomocą wrzącej wody. Niestety czasami mamy problem z mrówkami, ale nie możemy zlokalizować ich gniazda. W takich sytuacjach przynęty z wolno działającym środkiem owadobójczym wykładane są w miejscach, w których znajdują się trasy wędrówek mrówek. Przynęty takie najczęściej zawierają metopren lub boraks.

Ilość gatunków szkodników oraz miejsc, w których one występują jest na tyle duża, że bez wątpienia nie wszystkie z nich zostały opisane w tym artykule. Szkodniki mogą pojawić się wszędzie, gdzie działa człowiek, a ponieważ człowiek jest gatunkiem występującym niemal wszędzie to też niemal wszędzie możemy spotkać szkodniki.

Firma zwalczająca szkodniki Gdańsk

firma zwalczająca szkodniki

Czym są szkodniki? - Zwalczanie szkodników Gdańsk

Szkodnikami nazywamy wszelkiego rodzaju organizmy, które powodują szkody w gospodarce człowieka. Gatunków szkodników jest wiele, a wyrządzane przez nie szkody są bardzo poważne. W naszym artykule skupimy się na szkodnikach zwalczanych przez firmy pest control czyli firmy zwalczające szkodniki znane też jako firmy DDD. Pominiemy w nim szkodniki, które nie są zwalczane przez firmy pest control na przykład szkodniki upraw zwalczane przez rolników we własnym zakresie jak na przykład stonka ziemniaczana.

W naszym artykule zamieściliśmy podstawowe informacje na temat szkodników. Na początek napiszemy na temat szkodników, których działalność powiązana jest z żywnością. Omówimy szkodniki powodujące straty w gospodarstwach, szkodniki żerujące w zakładach produkcyjnych i szkodniki żerujące w sklepach. Wspomnimy też o szkodnikach żerujących w magazynach za równo zbożowych jak i magazynach sklepów i zakładów produkujących żywność. Z tej części artykuły dowiecie się jakie pasożyty atakują zwierzęta hodowlane, jak zwalczać ptaszyńca, w jaki sposób zwalczane są szkodniki w zakładach produkcyjnych przez firmy pest control, jakie szkodniki występują w zakładach produkcyjnych, jak zabezpieczyć zakład produkcyjny przed szkodnikami, jak firmy pest control zwalczają szkodniki w sklepach, jak zwalczane są przez firmy pest control szkodniki w magazynach zbożowych i jakie szkodniki występują w magazynach zbożowych.

Po omówieniu szkodników, których działalność powiązana jest z żywnością zajmiemy się szkodnikami, których działalność powiązana jest z drewnem. Z tej części artykułu dowiecie się jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają szkodniki drewna i jak zabezpieczyć drewno przed szkodnikami. W następnej części artykuły zajmiemy się szkodnikami, których działalność powiązana jest z archiwaliami, muzeami i innymi tego typu miejscami. Z tej części artykułu dowiecie się jakie owady żerują w archiwaliach i jak zabezpieczyć archiwalia przed szkodnikami. Na koniec naszego artykułu zajmiemy się szkodliwą działalnością prowadzoną przez szkodniki, których szkodliwa działalność odbywa się przede wszystkim na zewnątrz naszych budynków takimi jak krety i ptaki. Z tej części naszego artykułu dowiemy się jak firmy pest control zwalczają krety, jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają ptaki i jak firmy zwalczające szkodniki zwalczają gołębie.

Straty powodowane przez szkodniki

Szkodniki muszą jeść nie ma zatem nic dziwnego w tym, że duża część ich działalności i powodowanych przez nie strat powiązana jest z produkcją, magazynowaniem i przetwarzaniem żywności.

Szkodniki w gospodarstwach rolnych

Szkodniki powodują poważne szkody na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i magazynowania żywności. Na etapie gospodarstwa rolnego szkodniki zagrażają zarówno uprawianym roślinom jak i hodowanym zwierzętom.

Dla upraw rolnych poważnym zagrożeniem są zwierzęta dzikie zwłaszcza dziki, sarny, jelenie i daniele. Zwierzęta te powodują poważne szkody w uprawach rolnych w miejscach, które znajdują się w pobliżu lasów w których występują wymienione zwierzęta.

Ptaszynieck kurzy

Zwierzętom hodowlanym zagrażają liczne gatunki szkodliwych pasożytów. Każde zwierzę hodowlane atakowane jest przez inne gatunki pasożytów. Jednym z najgroźniejszych pasożytów atakujących zwierzęta hodowlane jest atakujący drób ptaszyniec kurzy. Ptaszyniec kurzy jest jednym z gatunków roztoczy. Jego ciało jest owalne i spłaszczone.

Ptaszyniec kurzy odżywia się krwią drobiu. Ptaszyniec kurzy żyje w kurnikach w pobliżu swoich żywicieli. Ukrywa się w różnego rodzaju znajdujących się w kurnikach szparach, szczelinach i zakamarkach. Siedliskami osobników ptaszyńca kurzego często bywają również gniazda ptaków zwłaszcza gołębi, szpaków, jaskółek i wróbli. Ptaszyniec kurzy w trakcie swoich ataków nacina ptasią skórę za pomocą szczękoczułek po czym wprowadzana w utworzoną w ten sposób rankę ślinę. Ślina ptaszyńca rozpuszcza tkankę skórną zaatakowanego ptaka, co umożliwia ptaszyńcowi kurzemu dotarcie do naczyń krwionośnych swojej ofiary.

Ataki ptaszyńca kurzego na drób najliczniejsze są od lipca do września. Straty powodowane przez ptaszyńca kurzego są bardzo wysokie. Wiele ptaków zwłaszcza młodych ginie po zaatakowaniu przez osobniki ptaszyńca kurzego. Te spośród ptaków, które przeżyją atak ptaszyńca kurzego chudną, słabną i spada ich nieśność. To nie koniec problemów powodowanych przez ptaszyńca kurzego. Ptaszyniec kurzy przenosi też wiele innych niebezpiecznych chorób w tym między innymi toksoplazmozę, białaczkę drobiu, cholerę drobiu i pomór drobiu. Ptaszyniec kurzy stanowi zagrożenie nie tylko dla drobiu, ale również dla ludzi. Poprzez pracowników kurzych ferm może on trafiać do ludzkich mieszkań w których może atakować ludzi i zwierzęta domowe. Ptaszyniec kurzy zwalczany jest za pomocą chemicznych akarycydów. Walka z ptaszyńcem kurzym jest wyjątkowo trudna i skomplikowana.

Szkodniki w zakładach produkcyjnych

Wytworzona w gospodarstwach rolnych żywność zazwyczaj jest dalej przetwarzana. Zakłady produkcyjne, w których się to odbywa to kolejne miejsca atakowane przez szkodniki i kolejne miejsca w których niezbędna jest działalność firmy pest control spotykamy w nich przede wszystkim owady i gryzonie. Owady, które możemy spotkać w zakładach produkujących żywność możemy podzielić ze względu na sposób ich przemieszczania się na latające i biegające. Szczególnie często pojawiają się na ich terenie owady takie jak omacnica spichrzanka i karaluchy. W celu zapobiegnięcia pojawieniu się owadów na terenie danego zakładu stosowanych jest wiele zabezpieczeń.

Przede wszystkim podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie zakładu przed przedostaniem się owadów do jego wnętrza. W tym celu należy zadbać o owadoszczelność danego zakładu produkcyjnego. Owady nie dostaną się do wnętrza danego zakładu jeżeli prowadzące do jego wnętrza okna i drzwi będą pozamykane, a w ścianach nie będzie otworów, przez które owady będą mogły się przedostać. Szkodniki mogą się również przedostać do wnętrza zakładu razem z surowcami dostarczanymi do danego zakładu surowcami. Czasami owady często przedostają się też na teren zakładu razem ze zwierzętami takimi jak na przykład koty i psy dlatego obecność jakichkolwiek zwierząt na terenie zakładów produkcyjnych jest niepożądana.

Istnieje kilka metod zwalczania szkodników stosowanych w zakładach produkcyjnych przez firmy pest control. Pojawiające się w tego typu miejscach owady zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki za pomocą pułapek z wkładkami lepowymi, pułapek feromonowych i lamp owadobójczych. Gryzonie zwalczane są przez firmy DDD za pomocą pułapek i trutek.

Szkodniki w sklepach

Z zakładów produkcyjnych żywność trafia do sklepów. Niestety również na tym etapie pojawiają się różne gatunki szkodników zagrażające sprzedawanej w sklepach żywności. Metody zapobiegania pojawieniu się i zwalczania szkodników w sklepach są podobne do tych, które stosowane są w przypadku zakładów produkcyjnych.

Szkodniki w magazynach zbożowych

Na każdym etapie produkcji i przetwarzanie żywności powstaje konieczność jej magazynowania. Magazyny to idealne miejsca dla różnego rodzaju szkodników.

W gospodarstwach rolnych często atakowane przez szkodniki są magazyny zbożowe. W magazynach zbożowych często pojawiają się szkodniki takie jak rozkruszek mączny, wołek zbożowy, trojszyk ulec, omacnica spichrzanka, mól ziarniak, mklik mączny, myszy i szczury. Magazyny zbożowe są miejscami w których znajduje się duża ilość produktów żywnościowych jednego rodzaju. Stwarza to idealne warunki dla rozwoju żywiących się zbożem organizmów. Najbardziej oczywistą stratą powodowana przez szkodniki magazynów zbożowych stratą jest zmniejszenie ilości ziarna w wyniku jego zjedzenia przez nie. Wbrew pozorom nie to jest jednak największym problemem ze szkodnikami magazynów zbożowych.

Głównym problemem powodowanym przez szkodniki magazynów zbożowych jest pogorszenie się jakości przechowywanego w nim zboża. Zanieczyszczają one zbiory swoimi szczątkami, wylinkami i kałem, powodują zagrzewanie i zawilgocenie zboża oraz infekują zboża mikroorganizmami występującym w swoim kale. Spożywanie zboża w którym żerowały duże ilości szkodników jest bardzo niebezpieczne za równo dla zdrowia jak i życia ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się szkodników w magazynie zbożowym niezwykle ważna jest szybkość działania ponieważ wszystkie szkodniki występujące w magazynach zbożowych cechują się wyjątkowo szybkim tempem rozmnażania. Szkodniki występujące w magazynach zbożowych najczęściej zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki za pomocą fosforowodoru.

Szkodniki w magazynach zakładów produkcyjnych i sklepów

Konieczność magazynowania zachodzi też w zakładach produkcyjnych i sklepach. Również tam dochodzi do atakowania żywności przez różne gatunki owadów i gryzoni. Magazyny w zakładach produkcyjnych i sklepach atakowane są zazwyczaj przez te same gatunki owadów i gryzoni co zakłady produkcyjne i sklepy.

Szkodniki drewna

Drugim materiałem z którego wykorzystaniem powiązana jest działalność dużej grupy szkodników jest drewno. Szkodniki atakują drewno za równo w lasach jak i w miejscach w których jest ono przechowywane lub przetwarzane. Szkodniki drewna atakują gotowe już przedmioty wykonane z drewna i budowle drewniane lub drewniane elementy budynków w przypadku budowli w których drewno nie jest głównym materiałem konstrukcyjnym. Istnieje wiele gatunków szkodników drewna niemniej najczęściej występującymi i wywołującymi najpoważniejsze szkody są spuszczel pospolity i kołatek domowy. Każdy spośród istniejących gatunków szkodników drewna ma inne wymagania co do gatunku drewna, jego wilgotności i innych parametrów.

Szkodniki drewna zwalczane są różnymi metodami. Jedną z najczęściej stosowanych w tym celu metod jest namiotowanie. Podczas namiotowania obiekt w którym zwalczane będą szkodniki zamykany jest przez firmę pest control w szczelnym opakowaniu do którego wnętrza wtłaczany jest pod ciśnieniem silnie trujący gaz.

Zwalczanie szkodników drewna Gdańsk

Inną często stosowaną przez firmy zwalczające szkodniki drewna w celu zwalczania szkodników drewna metodą jest wygrzewanie mikrofalami. Podczas wygrzewania mikrofalami mikrofale wytwarzane przez generator mikrofal podgrzewają wodę znajdującą się wewnątrz drewna. Powoduje to podniesienie się temperatury drewna do poziomu zabójczego dla żerujących w jego wnętrzu owadów.

Po poddaniu zabiegowi zwalczania szkodników drewno często zabezpieczane jest za pomocą impregnacji. Impregnacja to zabezpieczanie drewna za pomocą substancji poprawiających jego właściwości. Zaimpregnowane drewna odpowiednimi substancjami zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego pojawienia siew nim szkodników w przyszłości.

Bardzo często fumigowanymi przez firmy zwalczające szkodniki elementami są również drewniane palety. Palety są platformami na których składowane i przenoszone są towary. Najczęściej wykonywane są one z drewna co oznacza, że często padają one ofiarą szkodników. W związku z tym wprowadzano obowiązek fumigacji palet na eksport. Celem tego obowiązku jest zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się szkodników drewna na nowe terytoria na których nie występują one w chwili obecnej. Poddawane fumigacji eksportowej palety nazywane są paletami IPCC, paletami fumigowanymi lub paletami fitosanitarnymi.

Straty powodowane przez szkodniki w archiwaliach

Kolejną grupą miejsc w których często pojawiają się szkodniki są biblioteki i różnego rodzaju archiwalia, muzea i inne tego typu instytucje. We wspomnianych miejscach przechowywane są duże ilości przedmiotów wykonanych z papieru, drewna, skór i innych tego rodzaju materiałów. Przedmioty te nierzadko są bardzo cenne. Wszystkie wymienione przedmioty często atakowane są przez różnego rodzaju szkodniki. Najczęściej tego typu miejsca atakowane są przez owady w tym zwłaszcza chrząszcze. Mogą one trafiać do miejsc w których przechowywane są archiwalia przez okna, wentylatory lub rury kanalizacyjne, ale najczęściej trafiają do nich z nowymi archiwaliami. Owady w archiwaliach potrafią latami rozwijać się w miejscach w których przechowywane są archiwalia zanim zostaną one zauważone przez osoby odpowiedzialne za stan archiwaliów. Lista owadów żerujących w archiwaliach jest długa. Należą do nich między innymi: wyschlik grzebykorożny, świdrzy cygarowiec, żywiak chlebowiec, rybik cukrowy, karaczan, Nicobium hirtum i Nicobium castaneum. W archiwaliach często pojawiają się owady żerujące w drewnie takie jak spuszczel i kołatek. Podstawową metodą uniknięcia uszkodzenia archiwaliów przez szkodniki jest odpowiednia profilaktyka polegająca na przechowywaniu posiadanych zbiorów w warunkach niesprzyjających rozwojowi owadów i mikroorganizmów. Niebezpieczeństwo ze strony szkodników powinno być brane pod uwagę już podczas podejmowania decyzji o lokalizacji i projekcie budynków, w których przechowywane będą archiwalia. Szkodniki już żerujące w archiwaliach zwalczane są przez firmy pest control różnymi sposobami. Jedną z bardziej popularnych i skutecznych metod stosownych przez firmy zwalczające szkodniki jest dezynsekcja beztlenowa za pomocą generatorów azotu.

Zwalczanie kretów Gdańsk

Kolejnym szkodnikiem zwalczanym przez firmy zwalczające szkodniki jest kret europejski. Kret Europejski niszczy trawniki, wały przeciwpowodziowe, rowy przeciwpowodziowe i skarpy. Poważne szkody krety powodują też w miejscach takich jak boiska do gry w piłkę nożną i na terenie innych obiektów sportowych. Najczęściej stosowaną przez firmy zwalczające szkodniki w celu zwalczenia kretów metodą jest gazowanie za pomocą fosforowodoru.

Odławianie kun Gdańsk

Kolejnym zwalczanym przez firmy zwalczające szkodniki szkodnikiem są kuny. Kuny powodują znaczne straty. Uszkadzają przewody, przewracają przedmioty, powodują hałasy i zanieczyszczają miejsca, w których się pojawiają swoimi odchodami. Z tych powodów również kuny zwalczane są przez firmy zwalczające szkodniki.

Odławianie patków Gdańsk

Duże straty w gospodarce człowieka powodują też ptaki. Spośród wielu gatunków ptaków największe są prawdopodobnie straty powodowane przez gołębie. Największym problemem są odchody gołębi. Ptaki te zanieczyszczają nimi budynki, fontanny, pomniki, parkingi, samochody, a nawet samych ludzi. Największe zagrożenie stanowią gołębie dla budynków zabytkowych. Przyczynia się do tego faktu wiele czynników, ale najważniejszym z nich jest to, że w miejscach w których jest wiele zabytków jest też wielu turystów, którzy dokarmiają gołębie co przyczynia się do wzrostu liczebności gołębi. Gołębie stanowią poważne zagrożenie dla ludzi ponieważ roznoszą liczne gatunki pasożytów i drobnoustrojów takich jak pchły, moliki, musze larwy i inne organizmy. Gołębie niszczą też roślinność. Poważne zniszczenia powodują zwłaszcza wśród młodych krzewów i na korze. Różne gatunki ptaków stanowią też poważny problem na terenie lotnisk. Skutki zderzenia się samolotu z ptakiem są bardzo poważne za równo dla samolotu jak i dla ptaka, który się z nim zderzył. Poważne skutki może mieć zwłaszcza zderzenie samolotu z kilkoma ptakami jednocześnie. Zdarzenie takie może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia samolotu i śmierci jego załogi razem ze znajdującymi się na pokładzie samolotu pasażerami.

Istnieje kilka metod stosowanych przez firmy zwalczające ptaki w przypadku, gdy obecność ptaków w danym miejscu jest niepożądana. Pierwszą z nich jest wyłapywanie i przesiedlanie ptaków w miejsca, w których ich obecność nie będzie dla nas problemem. Drugą często stosowaną metodą jest zamontowanie przez firm DDD elementów odstraszających ptaki takich jak miedzy innymi siatki i kolce. Na terenie lotnisk ptaki odstraszane są za pomocą ptaków drapieżnych na przykład sokołów.

Zwalczanie mrówek Gdańsk

Kolejnymi szkodnikami zwalczanymi przez firmy pest control są mrówki. Mrówki są wprawdzie niewielkie, ale nadrabiają swoje niewielkie rozmiary swoją liczebności. W przypadku mrówek zabijanie osobników nie zawsze jest konieczne w celu wyeliminowania tych owadów z danego miejsca. Jeśli problemem są mrówki wchodzące do danego domu lub mieszkania wystarczające może się okazać uniemożliwienie mrówkom dostępu do danego mieszkania lub domu. W tym celu wystarczające może się okazać zalepienie otworów, którymi mrówki dostają się do naszych domów i mieszkań. Mrówki przedostają się do domów i mieszkań w poszukiwaniu pożywienia. Jeśli mamy problem z mrówkami powinniśmy zatem przechowywać żywność w szczelnych pojemnikach co uniemożliwi mrówkom dostęp do niej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli mrówki nie będą mogły uzyskać dostępu do żywności w danym miejscu to przestaną je odwiedzać. Niestety czasami jedynie fizyczne zniszczenie gniazda mrówek może doprowadzić do pozbycia się tych owadów. Jeśli pojawi się taka konieczność mrówcze gniazda niszczone są za pomocą insektycydu kontaktowego przeznaczonego do zwalczania mrówek lub poprzez zalanie gniazda za pomocą wrzącej wody. Niestety czasami mamy problem z mrówkami, ale nie możemy zlokalizować ich gniazda. W takich sytuacjach przynęty z wolno działającym środkiem owadobójczym wykładane są w miejscach, w których znajdują się trasy wędrówek mrówek. Przynęty takie najczęściej zawierają metopren lub boraks.

Ilość gatunków szkodników oraz miejsc, w których one występują jest na tyle duża, że bez wątpienia nie wszystkie z nich zostały opisane w tym artykule. Szkodniki mogą pojawić się wszędzie, gdzie działa człowiek, a ponieważ człowiek jest gatunkiem występującym niemal wszędzie to też niemal wszędzie możemy spotkać szkodniki.

Barszcz Sosnowskiego

 

Czym jest barszcz Sosnowskiego ?

Barszcz Sosnowskiego to roślina okrytonasienna z rzędu selerowców, rodziny selerowatych i rodzaju barszcz. Ze względu na liczne zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego, a także na fakt, że roślinę tą sprowadzono do Polski na krótko przed śmiercią Stalina roślina ta nazywana bywa zemstą Stalina. W chwili obecnej barszcz Sosnowskiego uważany jest za chwast. Chwastami nazywamy wszystkie rośliny, których obecność jest niepożądana w otoczeniu człowieka lub w prowadzonych przez niego uprawach. Barszcz Sosnowskiego to największa na świecie roślina zielna. Barszcz Sosnowskiego to roślina wyjątkowo niebezpieczna. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu w którym szerzej przedstawimy tą roślinę. Nazywamy w nim jak przebiega rozwój barszczu Sosnowskiego, jak wyglądają nasiona barszczu Sosnowskiego, Jak barszcz Sosnowskiego pojawił się w Polsce, skąd barszcz Sosnowskiego pojawił się w Polsce, gdzie występuje barszcz Sosnowskiego, jak wygląda barszcz Sosnowskiego, jak odróżnić barszcz Sosnowskiego od barszczu olbrzymiego, jak odróżnić barszcz Sosnowskiego od barszczu zwyczajnego, jak odróżnić barszcz Sosnowskiego od barszczu Mantegazziego, Jak wyglądają kwiaty barszczu Sosnowskiego, jak wygląda łodyga barszczu Sosnowskiego, jak wygląda kwiat barszczu Sosnowskiego, jak wyglądają korzenie barszczu Sosnowskiego, jakie są zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego, dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny, czym są wydzielane przez barszcz Sosnowskiego furanokumaryny, jak zwalczać barszcz Sosnowskiego, jak się pozbyć barszczu Sosnowskiego, co zrobić żeby nie mieć barszczu Sosnowskiego, jak wyplenić barszcz Sosnowskiego, jak wytępić barszcz Sosnowskiego, jakie są mechaniczne metody zwalczania barszczu Sosnowskiego, jakie są chemiczne metody zwalczania barszczu Sosnowskiego, czy gmina może nakazać zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kto ma zwalczać barszcz Sosnowskiego.

Rozwój barszczu Sosnowskiego

Jedynym sposobem rozmnażania się barszczu Sosnowskiego są nasiona wytwarzane przez tą roślinę w ogromnych ilościach. Nasiona barszczu Sosnowskiego mają od ośmiu do dziesięciu milimetrów długości.

Nasiona barszczu Sosnowskiego uzyskane z 1 hektara pozwalają na obsianie od 100 do 200 hektarów. Barszcz Sosnowskiego łatwo regeneruje się w przypadku uszkodzenia części nadziemnych. W czasie rozsiewania nasiona barszczu Sosnowskiego mają niedorozwinięty zarodek i wymagają przelegiwania. Aby zarodek barszczu Sosnowskiego uległ aktywacji niezbędna jest stratyfikacja nasion. Temperatura powietrza musi spaść do pomiędzy 2 a 5 stopni Celsjusza przez okres pomiędzy 60 a 90 dni. W otoczeniu nasiona musi też utrzymywać się odpowiednia wilgotność. Większość nasion barszczu Sosnowskiego nie przeżywa do następnego roku. Spośród nasion barszczu Sosnowskiego które przeżyły część kiełkuje w następnym roku, a część dopiero w następnych latach. Konkurencja wśród kiełkujących siewek jest naprawdę spora. Jedynie 2% z nich przeżywa konkurencję ze strony dorosłych roślin i własnego rodzeństwa. Młode rośliny barszczu Sosnowskiego są bardzo podobne do barszczu zwyczajnego. Liścienie młodego barszczu Sosnowskiego są wydłużone. Pierwsze dolne liście są okrągławe, a następne trójkątne z wcinaną blaszką. W trakcie pierwszego roku rozwoju rozeta liści osiąga do 35 cm wysokości. Barszcz Sosnowskiego rozwija okazałe rozety liści w kwietniu każdego roku. Pęd kwiatostanowy wypuszczany jest tylko raz. Najczęściej dzieje się to od 3 do 5 roku życia, ale w sprzyjających warunkach może się to stać w drugim roku życia, a w nie sprzyjających w 6 roku życia. Jeśli dany rok jest rokiem kwitnienia barszcz Sosnowskiego wykształca pęd kwiatostanowy, który już pod koniec maja osiąga od 150 do 200 centymetrów wysokości. W następnym miesiącu pojawiają się mające kształt maczugi pąki kwiatowe. Kwitnienie barszczu Sosnowskiego trwa od 2 do 3 tygodni. Kwiaty barszczu Sosnowskiego zapylane są przez różne gatunki owadów, ale zdarzają się również przypadki samopylności. Nasiona barszczu Sosnowskiego dojrzewają pod koniec lipca. W tym samym czasie ginie ich macierzysta roślina. Barszcz Sosnowskiego wytwarza ogromne ilości nasion, ale większość z nich opada w pobliżu rośliny macierzystej. Aż od 60 do 90 % nasion barszczu Sosnowskiego opada w promieniu 4 metrów od macierzystej rośliny. W pobliżu macierzystej rośliny znajdują się tysiące (zazwyczaj około 7 tysięcy) nasion na metr kwadratowy. Na większe odległości nasiona barszczu Sosnowskiego przenoszone są przez wodę, wiatr, ludzi i zwierzęta.

 

Dzieje barszczu Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego pierwotnie występował na Kaukazie, Zakaukaziu i w północno-wschodniej Turcji. W chwili obecnej powszechnie występuje na terenie Polski i większości krajów środkowej i wschodniej Europy. Barszcz Sosnowskiego to organizm inwazyjny. Organizmami inwazyjnymi nazywamy organizmy, które pochodzą z innego obszaru geograficznego lub ekosystemu. Rośliny inwazyjne nazywamy antropofitami. Barszcz Sosnowskiego odkryty został w 1772 przez ekspedycję Rosyjskiej Akademii Nauk. Podczas tej prowadzonej przez Johanna Güldenstädta ekspedycji zebrano okaz zielnikowy barszczu Sosnowskiego.

Już w XIX wieku barszcz Sosnowskiego sadzony był jako osobliwość w europejskich parkach i ogrodach. Nazwa sosnowski sprawia wrażenie jakby pochodziła od osoby o takim właśnie nazwisku. Jest to wrażenie jak najbardziej słuszne bo barszcz Sosnowskiego zawdzięcza swoją nazwę radzieckiemu botanikowi i badaczowi flory Kaukazu Dmitrijowi Iwanowiczowi Sosnowskiemu, który sklasyfikował tę roślinę w 1944 roku. Uczony ten odkrył i opisał około 130 gatunków roślin. Był jednym z twórców ośmiotonowego dzieła Flory Gruzji. Szczegółowy opis tej rośliny zawdzięczamy innej radzieckiej uczonej Idzie Mandenowej. W tym momencie zapewne zadajecie sobie pytanie jak to się stało, że roślina, która została sklasyfikowana dopiero w 1944 roku jest tak dużym zagrożeniem dla naszego kraju? Jest tak ponieważ począwszy od lat 50 XX wieku aż po lata 70 XX wieku roślina ta wprowadzana była w różnych krajach bloku wschodniego w tym również w Polsce jako roślina pastewna. Rośliny pastewne to rośliny uprawiane w celu uzyskania z nich paszy dla zwierząt. W 1947 roku barszcz Sosnowskiego trafił do północno-zachodniej Rosji. Po kilku latach hodowli uznano, że barszcz Sosnowskiego dobrze nadaje się do stosowania jako roślina pastewna. Barszcz Sosnowskiego pojawił się też w kolekcjach wielu ogrodów botanicznych. Pod koniec lat 50. XX wieku barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Polski. Badania nad jego właściwościami leczniczymi prowadzone były w Ogrodzie Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W następnej dekadzie tego samego stulecia zaczęto uprawiać barszcz Sosnowskiego jako roślinę pastewnych w Państwowych gospodarstwach rolnych. Warunki w środkowej i wschodniej Europie okazały się wyjątkowo korzystne dla barszczu Sosnowskiego, ale barszcz Sosnowskiego nie okazał się wyjątkowo korzystny dla gospodarstw, które go uprawiały. Szybko okazało się, że uprawa barszczu Sosnowskiego nie była dobrym pomysłem. Założone uprawy barszczu Sosnowskiego szybko były porzucane z powodu zagrożenia dla zdrowia powodowanego przez tą roślinę. Rezygnacja z uprawiania barszczu Sosnowskiego nie sprawiła, że roślina ta znikła. Barszcz Sosnowskiego szybko zaczą rozpowszechniać się bez ludzkiej pomocy. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego okazało się wyjątkowo trudne. Duża ilość kwiatów sprawia, że jest on rośliną miododajną. Wydajność miodowa barszczu Sosnowskiego wynosi 300 kilogramów na hektar. Rozsiewanie barszczu Sosnowskiego przez pszczelarzy w znaczącym stopniu przyczyniło się do jego rozpowszechnienia się w środkowej Europie.

 

Występowanie barszczu Sosnowskiego w chwili obecnej

Mimo zaprzestania uprawy barszczu Sosnowskiego jego liczebność stale rośnie. Występuje on na całym Polskim niżu w tym zwłaszcza w dolinach rzecznych Podhala. Oprócz Polski barszcz Sosnowskiego stanowi poważny problem w krajach nadbałtyckich, Białorusi i europejskiej części Rosji. Występuje też w Danii i wschodnich Niemczech. Na terenie Rosji Barszcz Sosnowskiego występuje od położonego na północy Rosji Murmańska aż po położony kilkaset kilometrów na południe od Moskwy Woroneż. Badania genetyczne wykazały, że barszcz Sosnowskiego na obszarze wtórnego zasięgu był introdukowany co najmniej kilka razy. W górach Kaukazu z których się wywodzi barszcz Sosnowskiego rośnie on w zaroślach położonych na obrzeżach polan i lasów oraz wzdłuż górskich potoków. Na terenach wtórnego zasięgu barszcz Sosnowskiego występuje przede wszystkim w zbiorowiskach roślinnych przekształconych przez człowieka takich jak odłogi, pola uprawne, łąki i pastwiska, parki, ogrody, przydroża i miedze. Bardzo często znaleźć go można w siedliskach ruderalnych. Siedliskami ruderalnymi nazywamy obszary poddane intensywnej działalności człowieka w wyniku której w dużym stopniu lub nawet całkowicie uległa zniszczeniu znajdująca się tam fauna i flora. Roślinność zasiedlającą siedliska ruderalne nazywamy roślinnością ruderalną.

Znaleźć go też można w lasach zwłaszcza w olsach i łegach. Olsami nazywamy lasy olchowe rosnące na terenach bagiennych o okresowo wysokim poziomie wody. Łęgmi nazywamy lasy znajdujące się nad rzekami i potokami nanoszącymi i osadzającymi podczas zalewu żyzny muł. Miejsca w których występuje barszcz Sosnowskiego zazwyczaj były już w przeszłości użytkowane przez człowieka, ale zostały przez niego porzucone. Barszcz Sosnowskiego często też występuje wzdłuż rowów i w dolinach rzecznych. Miejsca te stanowią główny szlak migracji tej rośliny. Niemniej zarówno zagęszczenie barszczu Sosnowskiego jak i areał na którym rośnie są wyjątkowo zmienne. Zdarzają się za równo sytuacje gdy osobniki barszczu Sosnowskiego rosną pojedynczo jak i sytuacje, gdy na jednym metrze kwadratowym znajduje się 10 dorosłych osobników. Barszcz Sosnowskiego jest odporny na niskie temperatury. W trakcie pierwszego roku rośliny te wytrzymują mróz wynoszący –7 °C. Dużo wytrzymalsze są starsze rośliny wytrzymujące mróz wynoszący nawet –25 °C. Wytrzymałość na mróz rośnie aż do -45 °C w przypadku barszczu Sosnowskiego przykrytego śniegiem. Barszcz Sosnowskiego może rosnąć w miejscach zacienionych dzięki czemu występuje również w lasach.

Morfologia barszczu Sosnowskiego

Łodyga barszczu Sosnowskiego jest głęboko podłużnie bruzdowana zwłaszcza w swej górnej części. Posiada ona od 3 do 6 miedzywęźli. Górna część łodygi barszczu Sosnowskiego jest zielona. Ku dołowi łodyga barszczu Sosnowskiego zwykle pokryta jest purpurowymi plamkami. W swoich naturalnych siedliskach barszcz Sosnowskiego osiąga maksymalnie półtora metra wysokości. W Polsce panują wyjątkowo korzystne warunki dla tej rośliny w związku z czym jest ona u nas dużo większa niż w miejscach z których się wywodzi. W naszym kraju barszcz Sosnowskiego dorasta do 3,5, a nawet do pięciu metrów wysokości. Średnica łodygi barszczu Sosnowskiego wynosi od 8 do 12 centymetrów. W środku jest ona pusta. Czasami zdarza się, że jest ona owłosiona. Barszcz Sosnowskiego ma korzeń palowy. Korzeń palowy to korzeń składający się z rosnącego pionowo w dół korzenia głównego i krótkich, cienkich korzeni bocznych rozrastających się we wszystkich kierunkach. Korzeń barszczu Sosnowskiego może sięgać na głębokość nawet 200 centymetrów. Największa masa korzeni znajduje się do głębokości 30 centymetrów. Liście barszczu Sosnowskiego są skrętoległe i pierzastodzielne. Mają one średnicę 150 centymetrów. Kwiaty barszczu Sosnowskiego zbierają się w duży i gęsty baldach o średnicy 50 centymetrów. Pojedynczy baldach barszczu Sosnowskiego składa się z od 30 do 75 baldaszków. Na pojedynczym barszczu Sosnowskiego może znajdować się nawet 50000 kwiatów, ale zazwyczaj jest ich od 1000 do 20000. Kielich barszczu Sosnowskiego jest drobny i pięcioząbkowy. Korona składa się z pięciu białych, rzadko zaróżowionych płatków osiągających do 10 mm długości. Słupek barszczu Sosnowskiego jest pojedynczy. Owoc barszczu Sosnowskiego ma owalną lub jajowatą rozłupnie długą na około centymetra. Składa się ona z dwóch niełupek połączonych ze sobą karpoforem. Każda niełupka zawiera pojedyncze nasiono barszczu Sosnowskiego. Owoce barszczu Sosnowskiego są oliwkowe z brunatnymi smugami przewodów olejkowych.

Inne gatunki barszczy występujące w Polsce

Barszcz Sosnowskiego nie jest jedynym gatunkiem barszczu. Istnieje blisko 60 gatunków barszczy z którymi barszcz Sosnowskiego często jest mylony. Poszczególne gatunki barszczy są ze sobą blisko spokrewnione i często ciężko jest je od siebie odróżnić. Na terenie Polski występuje między innymi barszcz Mantegazziego i barszcz zwyczajny.

Barszcz Mantegazziego znany też jako barszcz Kaukaski lub barszcz Mantegazyjski pochodzi z Kaukazu. Jest bardzo podobny do barszczu Sosnowskiego przez co przez długi czas nazwy barszcz Mantegazziego i barszcz Sosnowskiego uważano w Polsce za synonimy. Na terenie Polski barszcz Mantegazziego po raz pierwszy pojawił się w drugiej połowie XX wieku.

Barszcz Sosnowskiego często mylony jest również z barszczem zwyczajnym. Barszcz zwyczajny podobnie jak barszcz Sosnowskiego ma pierzasto złożone liście, łodygę z wyraźnie zaznaczonymi węzłami i pustymi międzywęźlami, intensywny zapach i owoce w postaci rozłupni. Liczne podobieństwa do barszczu zwyczajnego do barszczu Sosnowskiego, a także duża zmienność osobnicza barszczu zwyczajnego sprawiają, że te dwa gatunki roślin są trudne do rozróżnienia między sobą. Barszcz zwyczajny jest dużo mniej masywny od barszczu zwyczajnego, ma mniejsze kwiatostany, kwitnie później, ma węższą łodygę i mniejsze liście.

Barszcz olbrzymi podobnie jak barszcz Sosnowskiego pochodzi z Kaukazu. Jest podobny do barszczu Sosnowskiego, ale jego liście są silniej podzielone i mniej tępe.

Inne rośliny z którymi mylony jest barszcz sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego często jest również mylony z roślinami nie należącymi do rodzaju barszcz. Jedną z tych roślin jest arcydzięgiel litwor znany też jako dzięgiel litwor, dzięgiel wielki, archangielski korzeń, anielski korzeń, anielskie ziele lub angelika. Arcydzięgiel litwor zaliczany jest do rodzaju dzięgiel. Odróżnienie arcydzięgiela litwora od barszczu Sosnowskiego nie jest trudne ponieważ jego baldachy są koliste, a nie płaskie jak w przypadku barszczu Sosnowskiego. Pomyłki te najczęściej następują w trakcie przypadającego na czerwiec i lipiec kwitnienia tej rośliny. Na terenie Polski Arcydzięgiel litwor objęty jest ochroną częściową. Arcydzięgiel litwor wykorzystywany jest jako roślina zielarska, jadalna i ozdobna.

Barszcz Sosnowskiego jest również często mylony z łopianem. Łopian znany również jako kostropień, łopuch, topień, głowacz, lub dziady jest rośliną zielną z rodziny astrowatych. Łopian jest rośliną dwuletnią. W trakcie pierwszego roku wegetacji łopian tworzy różyczkę liściową z dużych liści. Różyczka kwiatowa to kępa liści wyrastających tuż przy podłożu ze szczytowej części korzenia lub kłącza. W drugim roku rozwoju z korzenia łopianu wyrasta łodyga kwiatowa. Łopian stosowany jest jako roślina zielarska i roślina jadalna.

Zagrożenia ze strony barszczu Sosnowskiego

Introdukcja barszczu Sosnowskiego w środkowej i wschodniej Europie okazało się wyjątkowo zgubna w skutkach. Roślina ta degraduje środowisko przyrodnicze. Wydziela wywołujący zmiany skórne sok.

W tym momencie powstaje pytanie dlaczego nie możemy po prostu pozwolić barszczowi Sosnowskiego rosnąć? Co jest w nim takiego, że stanowi dla nas zagrożenie? We wszystkich częściach barszczu Sosnowskiego znajdują się olejki eteryczne zawierające związki kumarynowe znane też jako furanokumaryny. Ich zapach jest wyraźnie wyczuwalny po roztarciu liści barszczu Sosnowskiego. Związki te chronią barszcz Sosnowskiego przed patogenami i owadami. W trakcie sezonu wegetacyjnego skład olejków eterycznych ulega zmianie. Furanokumaryny są niebezpieczne dla ludzi. W kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego powodują oparzenia II i III stopnia. Działanie furanokumaryny wzmacnia obecność światła ultrafioletowego, wysoka temperatura, wysoka wilgotność powietrza i silne spocenie się osoby, która dotykała barszczu Sosnowskiego. Objawy pojawiają się po kilkunastu minutach od kontaktu z barszczem Sosnowskiego. Największa wrażliwość i natężenie objawów ma miejsce w ciągu od 30 do 120 minut od kontaktu z tą rośliną. Fakt, że od kontaktu z tą rośliną do wystąpienia objawów mija trochę czasu czyni ją jeszcze bardziej niebezpieczną. Nierzadko zdarza się, że ofiary barszczu Sosnowskiego mają z tą rośliną długi i intensywny kontakt zanim pojawią się oparzenia. Objawy kontaktu z barszczem Sosnowskiego nasilają się w ciągu 24 godzin. W okresie tym następuje zaczerwienienie skóry i pojawiają się pęcherze z surowiczym płynem. Stan zapalny utrzymuje się przez trzy dni. Miejsca podrażnione przez barszcz Sosnowskiego ciemnieją . Stan ten utrzymuje się przez kilka miesięcy. Podrażnione przez barszcz Sosnowskiego miejsca przez wiele lat są wrażliwe na działanie światła ultrafioletowego. Wytwarzane przez barszcz Sosnowskiego furanokumaryny są kancerogenne(rakotwórcze) i teratogenne(powodują wady wrodzone). Kontakt z barszczem Sosnowskiego może doprowadzić nawet do zgonu. Ofiarami barszczu Sosnowskiego są nie tylko ludzie, ale również zwierzęta hodowlane. Szczególnie często zdarzają się poparzenia krowich wymion przez tą roślinę. U zwierząt, które spożywały zielone części barszczu Sosnowskiego mogą wystąpić krwotoki wewnętrzne, stan zapalny układu pokarmowego i biegunka niemniej kumaryna spożyta z pokarmem jest mniej szkodliwa od działającej bezpośrednio na skórę.

Jeśli w danym miejscu pojawia się barszcz Sosnowskiego zwykle pojawia się on masowo stając się głównym gatunkiem roślin występujących w danym miejscu. W miejscach w których barszcz Sosnowskiego wystąpił masowo liczba innych gatunków roślin spada nawet trzykrotnie.

 

 • Barszcz Sosnowskiego działa allelopatycznie na inne rośliny. Oddziaływanie allelopatyczne to oddziaływanie przy pomocy substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub grzyby
 • Barszcz Sosnowskiego zatrzymuje światło co sprawia, że brakuje go dla innych roślin. Powoduje to ustępowanie gatunków światłolubnych. Szacuje się, że barszcz Sosnowskiego zatrzymuje nawet 80% światła słonecznego
 • Barszcz Sosnowskiego niekorzystne oddziałuje na rośliny rosnące na brzegach wód. Przyczynia się do zwiększenia erozji brzegów poprzez wypieranie wzmacniających brzegi roślin kłączowych
 • Barszcz Sosnowskiego kiełkuje wczesną wiosną zanim rozpocznie się wegetacja lokalnych roślin
 • Osobniki które się przyjęły cechują się niską śmiertelnością

 

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Po tym co napisaliśmy chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że barszcz Sosnowskiego to roślina, którą należy zwalczać. Co w takim razie zrobić jeśli tam, gdzie mieszkamy rośnie barszcz Sosnowskiego? Jak zwalczać barszcz Sosnowskiego? Jak pozbyć się barszczu Sosnowskiego? Jakie są metody na barszcz Sosnowskiego? Jakie są sposoby na barszcz Sosnowskiego? Co zrobić żeby nie mieć barszczu Sosnowskiego?

Istnieje kilka metod zwalczania barszczu Sosnowskiego. Roślina ta może być zwalczana poprzez:

 • Wykopywanie roślin
 • Ścinanie kwitnących pędów
 • Opryski chemiczne
 • Wypas bydła i owiec w miejscach w których występuje barszcz Sosnowskiego.

Aby zwalczanie barszczu Sosnowskiego było skuteczne najlepiej stosować kilka metod zwalczania barszczu Sosnowskiego jednocześnie i działać w tym samym czasie na całym obszarze siedliska barszczu sosnowskiego. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego wymaga dużej konsekwencji. Stosowane metody zwalczania barszczu Sosnowskiego powinny być dostosowane do wielkości populacji barszczu Sosnowskiego i miejsc w których występuje ta roślina. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego najlepiej rozpocząć kiedy na danym miejscu rosną jeszcze nieliczne rośliny należące do tego gatunku. Najskuteczniejsze jest niszczenie jednorocznych roślin barszczu Sosnowskiego jesienią. Jest to dobra metoda bo jednoroczne rośliny z jednej strony nie wykształciły jeszcze nasion, a z drugiej jesienią są one już wystarczająco rozwinięte aby możliwe było ich odróżnienie od barszczu zwyczajnego i innych roślin. Jeśli niszczenie barszczu Sosnowskiego przeprowadzane jest w drugim roku jego rozwoju lub później należy zniszczyć rośliny barszczu Sosnowskiego zanim zaczną one owocować, a najlepiej przed lub w trakcie kwitnienia.

Najskuteczniejsza metoda mechaniczna zwalczania barszczu Sosnowskiego polega na wycinaniu lub wykopywaniu tej rośliny. Barszcz Sosnowskiego bardzo łatwo odrasta z szyjki korzeniowej dlatego roślinę tą najlepiej odcinać od korzeni 10 centymetrów poniżej gruntu. Druga mechaniczną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest wykaszanie. Koszenie sprawia, ze barszcz Sosnowskiego przekształca się z rośliny dwuletniej wieloletnią. Koszenie musi być bardzo częste aby było ono skuteczne.

Dobrą metodą jest też to do czego według osób, które przyczyniły się do rozpowszechnienia się tej rośliny barszcz Sosnowskiego miał się nadawać idealnie czyli wypas krów i owiec. Ze względu na pewną szkodliwość tej rośliny dla zwierząt wypasane zwierzęta powinny mieć możliwość przywyknięcia do barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego nie powinien też być jedyną rośliną na której wypasane byłyby zwierzęta. Do wypasu na barszczu Sosnowskiego najlepiej nadają się zwierzęta odporne na porażenia słoneczne takie jak czarne owce wrzosówki.

Metody mechaniczne zwalczania barszczu Sosnowskiego można łączyć z metodami chemicznymi. Po ścięciu barszczu Sosnowskiego można wstrzyknąć preparaty chemiczne bezpośrednio do szyjki korzeniowej roślin. Metoda chemiczna zwalczania barszczu Sosnowskiego może być również stosowana jako metoda samodzielna.

W miejscach w których zniszczono barszcz Sosnowskiego zazwyczaj pozostają liczne nasiona tej rośliny. Aby zapobiec ich wykiełkowaniu należy usunąć wierzchnią warstwę gleby, a potem wykonać orką i wapnowanie gleby.

Barszcz Sosnowskiego zwalczany powinien być zwłaszcza na obszarach chronionych i położonych w pobliżu siedzib ludzkich.

W związku ze szkodliwością barszczu Sosnowskiego hodowanie, rozmnażanie, sprzedaż i przetrzymywanie tego gatunku na terenie Polski jest zakazane.

Środki ostrożności stosowane przy zwalczaniu barszczu Sosnowskiego

W tym momencie pojawia się pytanie. Co jeśli musimy pojawić się w miejscu, w którym występuje barszcz Sosnowskiego? Co zrobić aby barszcz Sosnowskiego nic nam nie zrobił? Osoby zwalczające barszcz Sosnowskiego powinny podjąć szereg środków ostrożności mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkodliwych skutków kontaktu z barszczem Sosnowskiego. Osoby usuwające barszcz Sosnowskiego powinny posiadać odpowiednią wiedzę na temat szkodliwych właściwości tej rośliny. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. Nie należy dopuszczać do kontaktu tej rośliny ze skórą. Aby się chronić należy założyć szczelny strój wykonany z wodoodpornych, syntetycznych materiałów. Materiały z włókien naturalnych takich jak len i bawełna nie są odpowiednie ponieważ pochłaniają sok produkowany przez barszcz Sosnowskiego. Najlepszą ochronę zapewnia szczelny strój wykonany z syntetycznych, wodoodpornych materiałów. Szczególnie silnej ochrony wymagają oczy, które należy chronić przy pomocy gogli lub specjalnych okularów oraz ręce, które powinny być chronione rękawicami z długimi rękawami.

Co zrobić jeśli dotykaliśmy barszczu Sosnowskiego

Co zrobić jeśli mimo podjętych środków ostrożności doszło do kontaktu z tą rośliną albo po prostu napotkaliśmy ją przypadkiem i dotykaliśmy jej bo nie wiedzieliśmy, że jest niebezpieczna? Co jeśli zachęceni wyglądem barszczu Sosnowskiego podeszliśmy do tej rośliny i zrywaliśmy jej kwiaty? W takim przypadku należy

 • obmyć skórę wodą z mydłem

 • Przez minimum 48 godzin unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne

 • Jeśli doszło do kontaktu soku roślin z oczami należy przemyć je wodą i chronić przed światłem ultrafioletowym poprzez noszenie okularów z filtrem.

 • Jeśli skóra została podrażniona należy posmarować ją maścią kortykosteroidową

 • Jeśli doszło do pojawienia się oparzeń należy udać się do lekarza

Aspekty prawne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego

W Polsce rozmnażanie, uprawa i sprzedaż barszczu Sosnowskiego są zakazane. Z drugiej strony brakuje podstaw prawnych do wprowadzenia obowiązku zwalczania barszczu Sosnowskiego. Mimo to gminy często nakładają na swoich mieszkańców obowiązek usuwania barszczu Sosnowskiego. Istnieją trzy rozwiązania prawne szczególnie często stosowane przez gminy w celu nakładania na swoich mieszkańców obowiązku zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Pierwszym z nich jest wykorzystanie artykułu 40 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Drugim z nich jest skorzystanie z artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z tą ustawą rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Niektóre gminy na podstawie tych regulacji dokonują zmiany obowiązującego regulaminu i zobowiązują w nim właścicieli nieruchomości do zwalczania barszczu Sosnowskiego. Takie postępowanie gmin kwestionowane jest przez organy nadzoru, które wskazują, że ustawa ta nie daje gminom takich uprawnień.

Zdaniem organów nadzoru żaden z powyższych przepisów nie daje radom gmin uprawnień do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązku likwidacji z terenów swoich nieruchomości barszczu Sosnowskiego ani innych gatunków roślin.

Trzecim często stosowanym przez gminy rozwiązaniem prawnym jest skorzystanie z artykułu 40 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym artykułem w zakresie nieuregulowanym w innych powszechnie obowiązujących przepisach rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to konieczne do ochrony zdrowia lub życia obywateli oraz dla zapewnienia spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Niewątpliwie nie ulega wątpliwości, ze barszcz Sosnowskiego stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

To rozwiązanie także zostało zakwestionowane przez organy nadzoru ponieważ uznały one, że przepisy porządkowe mogą być wydane wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne w celu ochrony podstawowych dóbr takich jak zdrowie i życie obywateli oraz w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwo publicznego. Organy nadzoru uznały, ze zagrożenie nie jest na tyle poważne aby można było nałożyć obowiązek jego usuwania przez mieszkańców poprzez przepisy porządkowe, a poza tym z przepisów tych można skorzystać tylko w przypadku zagrożeń wymagających natychmiastowego działania. To czyja interpretacja przepisów jest słuszna do dziś budzi liczne konsekwencje.

Rozważając kwestię legalności nakładania na mieszkańców gmin przez gminy obowiązku zwalczania barszczu Sosnowskiego warto przyjrzeć się wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 stycznia. W wyroku tym WSA uznał, że nie można stwierdzić, że nie można uznać występowania Barszczu Sosnowskiego za coś nagłego lub nadzwyczajnego.

Cała sprawa, która zakończyła się w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym rozpoczęła się w lipcu 2015 roku. Wtedy to rada miejska jednej z Dolnośląskich gmin podjęła uchwałę w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego w której zobowiązano właścicieli nieruchomości do zwalczania wspomnianych wcześniej barszczy, które to w uchwale tej określono jako barszcze kaukaskie. Jako podstawę swojej uchwały rada gminy podała artykuł 7 ustęp 1 punkt 1 oraz artykuł 40 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym.

We wrześniu 2015 roku Wojewoda Dolnośląski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na wspomnianą wcześniej uchwałę. Swoją skargę Wojewoda Dolnośląski uzasadnił tym, że uchwała ma charakter przepisów porządkowych mimo iż nie wskazano w nich artykułu 40 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym jako podstawy prawnej. Wojewoda uznał, ze przepisy porządkowe nie mogą być stanowione w stosunku do zagrożeń, które występują powszechnie i od dłuższego czasu, a takim właśnie zagrożeniem jest barszcz Sosnowskiego. Wojewoda argumentował również, że sformułowanie obowiązek likwidacji rośliny użyte w ustawie jest na tyle nieprecyzyjne, że nie można stwierdzić podjęcie jakich działań będzie oznaczać prawidłowe wykonanie obowiązków przez osoby którym nakazano likwidacje rośliny.

27 stycznia 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że argumenty Wojewody są zasadne i unieważnił uchwałę rady miejskiej nakazującą likwidacje barszczu Sosnowskiego.

 

Odławianie kun

 

Odławianie kun

Dawniej kuny udomawiało się, aby walczyły z gryzoniami. Dziś jest wręcz odwrotnie i wiele osób szuka sposobów na pozbycie się z otoczenia niechcianych gości. Jakie mogą powodować szkody? Choć kuny atakują niewielkie szkodniki bytujące w gospodarstwach, czasami stanowią zagrożenie dla małych psów, ptactwa i jaj. Często żerują więc w kurnikach i gołębnikach. Problem z kunami dotyczy także upraw drzew owocowych, gdyż zwierzęta te odżywiają się również owocami. Jest jeszcze jeden problem związany z ich bytowaniem w domu - kuny niszczą przedmioty oraz powodują hałas, który bywa bardzo uciążliwy.

Jak pozbyć się kun?

Kuny są zwierzętami o smukłej budowie, bardzo zwinnymi, które trudno jest po prostu złapać i wynieść z domu. Dlatego właściciele gospodarstwa, w których zdążyły się zadomowi

, mają nie lada problem. Z biegiem lat wymyślono jednak sposoby na pozbycie się tych uciążliwych szkodników. Pierwszym, bardzo prostym, jest zakup zwierzęcia silniejszego od kuny, którego ta zwyczajnie się boi, więc ucieka z gospodarstwa - jest nim duży pies lub kot. Kolejnym sposobem jest zastawianie pułapek albo kupno odstraszaczy, które mają trzymać kuny z daleka od domostwa np. dzięki ultradźwiękom. Sposoby te warto wypróbować, jednak ich skuteczność jest sprawą dyskusyjną i często kuny nadal bytują w pobliżu domu. Dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług profesjonalnej ekipy, która pomaga w odławianiu kun. Zalet takiego rozwiązania jest wiele - pozbycie się z domu szkodnika jest proste, szybkie, oparte na wiedzy i doświadczeniu osób, które się tym zajmują.

Nowoczesne pułapki na kuny

Obecnie z powodzeniem stosowane są pułapki żywołowne - to oznacza, że kuny zostają schwytane, ale nie uśmiercone. Ich skuteczność jest bardzo wysoka, bo złapanie jednego osobnika skutkuje wyniesieniem się z domu całej rodziny.

Profilaktycznie można natomiast zastosować odstraszacze kun - dźwiękowe lub świetlne. Dzięki nim kuny nie będą chciały zadomowić się na posesji. Kiedy jednak kuny już zdążyły zasiedlić teren, samo odstraszanie to zbyt mało i potrzebne jest także odławianie. Dzięki prostym metodom zwierzęta te przestaną już wyrządzać szkody i umożliwią nam spokojny sen.

Odławianie kun

odławianie kun zdjęcia

Odławianie lisów

odławianie lisów

Odławianie lisów

Lisy bywają ogromnym problemem dla gospodarstw. Szybkość, zwinność, inteligencja oraz doskonale wyostrzone zmysły czynią z lisa doskonałego myśliwego.

Jego dieta jest bardzo zróżnicowana - lis lubi zarówno rośliny, jak i inne zwierzęta: ryby, kury, zające, gryzonie. Dlaczego lisów jest coraz więcej? Otóż obecnie dzięki szczepionkom lisy znacznie rzadziej chorują na wściekliznę (wodowstręt), nie organizuje się także polowań w celu zdobycia ich cennych futer, gdyż po pierwsze nie są już tak popularne, po drugie - funkcjonują specjalne hodowle lisów. Nie wszyscy jednak cieszą się ze zwiększenia ich populacji, szczególnie wówczas, gdy atakują inne zwierzęta lub nawet ludzi.

Jakiego typu zagrożenie stanowią lisy?

Strach przed lisami wiąże się głównie z wścieklizną. To śmiertelna choroba, na którą nie ma leku. U osób, u których zdążą rozwinąć się jej objawy, przeważnie w ciągu kilku dni następuje zgon. W przypadku braku objawów podaje się szczepionki i antytoksyny, które są w stanie uratować życie. Do zarażenie dochodzi poprzez ugryzienie, pokąsanie lub poślinienie przez zakażone zwierzę. Na szczęście dziś ryzyko związane z zakażeniem wścieklizną przez lisa jest znacznie zredukowane dzięki szczepionkom. Niemniej, lisy są źródłem innego problemu dla gospodarstw, polując na kury, gęsi czy bażanty. Lisy są w tej chwili na tyle oswojone, że przestały się bać ludzi i zwierząt. Kiedy natomiast na polowanie wybiera się samica, która musi wykarmić młode, jest bardzo zdeterminowana, żeby zdobyć dla nich pokarm i trudno jest ją odstraszyć.

Odławianie lisów - skuteczny sposób na pozbycie się agresorów

Kiedy lisy zaczynają wyrządzać szkody, trzeba je odseparować od potencjalnych ofiar. To niestety bywa bardzo trudne. Często nie pomagają nawet ogrodzenia elektryczne albo urządzenia ultradźwiękowe. Wówczas najlepszym pomysłem jest wynajęcie firmy specjalizującej się w odławianiu lisów. Akcje polegają na chwytaniu zwierząt do specjalnych pułapek, tymczasowym usypianiu i wywożeniu. Lisy budzi się dopiero na terenie, na którym nie stanowią zagrożenia. Metoda ta została wymyślona po to, aby uniknąć odstrzału i obecnie ma częste zastosowanie.

Sprzątanie po zmarłym

Sprzątanie po zmarłym

Śmierć jest dla nas wszystkich trudnym wydarzeniem w życiu. Zawsze niesie za sobą smutek, żal i pustkę. Niespodziewanie spada na członków rodziny mnóstwo obowiązków związanych z ostatnim pożegnaniem ze zmarłym. Niestety nie tylko to jest związane ze śmiercią, bowiem należy po nim uporządkować wszystkie niedokończone sprawy, a także na rodzinie, bądź bliskich osobach spoczywa obowiązek sprzątania po zmarłym.

Sprzątanie po zmarłym dotyczy usług związanych z oczyszczeniem mieszkania, domu,
czy samochodu, gdzie ciało zmarłego przebywało jakiś czas zanim zostało znalezione.
Jest to szczególnie niebezpieczna czynność, ponieważ po śmierci człowieka we wszystkich jego komórkach tworzy się trupi jad.

Trupi jad to niezwykle trująca substancja określana nazwą ptomainy, zalicza się do niej putrescynę oraz kadawerynę. Powstaje w procesie gnilnym białka w zwłokach. Jest to oleista, bezbarwna ciecz o nieprzyjemnym zapachu. Bardzo szkodliwa dla zdrowia, ponieważ uszkadza układ krążenia. W związku z ryzykiem zatrucia trupim jadem nie należy samodzielnie dokonywać dezynfekcji miejsca, w którym ciało zmarłego przebywało.

Jak powinno wyglądać sprzątanie po osobie zmarłej?

Sprzątanie po zmarłym powinno odbywać się w specjalnych warunkach. Pracownik firmy dezynfekującej jest wyposażony w specjalny kombinezon, maskę i okulary, gdyż grozi mu zatrucie nie tylko trupim jadem, ale również chorobą zakaźną, na którą zmarły mógł umrzeć. Dlatego bardzo ważny dla firmy oczyszczającej jest kontakt z najbliższymi osobami, które udzielą informacji dotyczącej stanu zdrowia zmarłego tuż przed śmiercią, aby móc się dodatkowo zabezpieczyć, a także zabezpieczyć miejsce śmierci zmarłego ze względu na przyczynę jego zgonu.

Należy często opróżnić pomieszczenie z mebli, dywanów, obrazów, śmieci i innych rzeczy, które zmarły miał w swoim mieszkaniu, a następnie przekazać je do utylizacji. Usunąć nieprzyjemny zapach, a także wszystkie pozostałości po zmarłym, w tym płyny ustrojowe. Wyczyścić ściany, podłogi, okna, drzwi, a także sufit. W końcowych etapach procesu sprzątania po zmarłym jest ozonowanie (gaz ozon O3 jest jednym z najsilniejszych utleniaczy, który pod względem biologicznym i chemicznym pozwala uzyskać środowisko sterylne
oraz bezpieczne od wszelkiego rodzaju owadów i substancji niebezpiecznych znajdujących się w powietrzu).

Sprzątanie po zmarłym powinna przeprowadzić wyspecjalizowana firma, której pracownicy są odpowiednio wyposażeni i wykwalifikowani.

TAGI: Sprzątanie po zgonie, dezynfekcja po trupie, firma sprzątająca po osobie zmarłej, sprzątanie miejsc zgonu,