Ochrona obiektów inwentarskich przed organizmami szkodliwymi (Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja) zgodna z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej
LEAD Technologies Inc. V1.01