Ozon, urządzenia generujące ozon i ich wykorzystanie w zabiegach zwalczania organizmów szkodliwych