Rozpłaszczyk rdzawy (Cryptolestes ferruginesus)

Występowanie: można spotkać go na całym świecie; w Polsce występuje jako szkodnik pospolity.

Wygląd: Ciało rozpłaszczyka jest spłaszczone oraz pokryte licznymi plamkami. Przedplecze kształtem przypominające kwadrat, wyraźnie połyskujące. Nogi tegoż owada odbiegają kolorem od reszty ciała, gdyż są one znacznie jaśniejsze. Długość ciała dorosłego osobnika może wynieść nawet 2,5mm. Samice oraz samce posiadają czułki, jednak różnią się one od siebie wielkością. Czułki samicy są znacznie krótsze od samca.

Zasiedlenie: Nieczęsto spotykany jest w naturalnym środowisku, jakim jest kora drzewna. Występuję natomiast najczęściej w zbożu, kukurydzy, ryżu i we wszystkich wyrobów gotowych z tychże produktów.

Okres lęgowy i czas pojawiania się: Jaja składane przez samice występują bezpośrednio w pokarmie. Jest w stanie złożyć nawet 300 jaj. Larwy zaczynają żerować zaraz po wylęgnięciu. Atakują ziarna, które zostały wcześniej uszkodzone. Im wyższa jest temperatura, tym krócej trwa pełny rozwój jednego pokolenia rozpłaszczyka. Larwa, podczas swojego żywota, linieje około 4 razy. Na krótki okres przed przepoczwarczeniem buduje kolebkę, w której skład wchodzą kał oraz resztki pokarmu.

Informacje dodatkowe: Dorosły chrząszcz żyje najczęściej kilka miesięcy, jednak zdarza się, że okres ten wydłuża się do 12 miesięcy. W przeciągu roku mogą rozwinąć się maksymalnie 3 pokolenia tych owadów.

Szkody i ich zapobieganie: Szkodniki te nie przynoszą dużych szkód ze względu na to, że atakują zepsute wcześniej ziarna zbóż. Aby jednak uchronić się przed nimi, należy przede wszystkim przestrzegać zasad higieny w magazynach oraz innych pomieszczeniach zagrożonych pojawieniem się rozpłaszczyka.