Odławianie lisów Lisy bywają ogromnym problemem dla gospodarstw. Szybkość, zwinność, inteligencja oraz doskonale wyostrzone zmysły czynią z lisa doskonałego myśliwego. Jego dieta jest bardzo zróżnicowana - lis lubi zarówno rośliny, jak i inne zwierzęta: ryby, kury, zające, gryzonie. Dlaczego lisów jest coraz więcej? Otóż obecnie dzięki szczepionkom lisy…