Fumigacja dokumentów, akt Wrocław

Fumigacja dokumentów i akt to skuteczna metoda zwalczania mikroorganizmów mogących zniszczyć przechowywane akta, archiwalia czy też dokumenty wartościowe.

Fumigacja dezynsekcja akt dokumentów Wrocław

Akta i dokumenty często zawierają istotne informacje co sprawia, że bardzo istotne jest dla nas to, aby możliwe było ich zachowanie przez długi czas. Ponadto z różnych przyczyn w tym przyczyn prawnych ważnym bywa by zachowały się oryginalne akta i dokumenty. Bardzo często zwłaszcza w przypadku starszych dokumentów zdarza się, że są one ważnymi zabytkami naszej kultury w przypadku których ważnym jest dla nas by zachowały się one przez długi czas i to w oryginalnej formie.

Po co fumigować dokumenty i akta

Niestety akta i dokumenty nie zawsze są właściwie przechowywane co sprawia, że narażone są one na działanie licznych czynników biologicznych w tym grzybów i pleśni. Ich rozwój może doprowadzić do zniszczenia dokumentów i akt nawet w stopniu powodującym, że informacje które zostały na nich zapisane nie będą mogły zostać odczytane. Nawet po poprawieniu warunków panujących w miejscu w którym przechowywane są akta i dokumenty lub przeniesieniu ich w nowe, bardziej odpowiednie dla ich przechowywania miejsce często zdarza się, że uszkodzenia akt są na tyle poważne, że zniszczenia te dalej postępują.

Fumigacja dokumentów - co to jest?

Rozwiązaniem tego problemu są fumigacja akt i fumigacja dokumentów. Fumigacją nazywamy zwalczanie organizmów za pomocą substancji mających postać gazową. Fumigacja akt może być przeprowadzana różnymi metodami. W przypadku akt i dokumentów są to zwłaszcza fumigacja w komorze fumigacyjnej i fumigacja beztlenowa.

Fumigacja akt w komorze fumigacyjnej

Komora fumigacyjna ma kształt walca wewnątrz którego umieszczane są przedmioty, które poddawane są fumigacji. Komora fumigacyjna jest szczelna co umożliwia utrzymywanie stężenia gazu wewnątrz komory przez cały czas na takim samym poziomie. Szczelność komory umożliwia również obniżenia ciśnienia wewnątrz komory dzięki czemu zmniejsza się ilość gazu niezbędnego do wykonania zabiegu. Szczelność komory umożliwia całkowitą kontrolę nad przebiegiem fumigacji.

fumigacja archiwaliów akt

Dzięki temu fumigacja dokumentów przeprowadzana wewnątrz komory fumigacyjnej jest całkowicie skuteczna a jednocześnie bezpieczna dla poddawanych zabiegowi fumigacja w komorze fumigacyjnej przedmiotów. Fumigacja wewnątrz komory fumigacyjnej całkowicie zwalcza wszystkie czynniki biologiczne znajdujące się na powierzchni poddawanych temu zabiegowi przedmiotów.

Jak długo trwa fumigacja w komorze fumigacyjnej

Fumigacja dokumentów jest procesem długotrwałym. Dlaczego fumigacja akt jest długotrwała? Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze potrzeba czasu aby stosowany podczas fumigacji gaz wniknął do wszystkich przestrzeni poddawanych zabiegowi fumigacja akt lub fumigacja dokumentów. Gdy zakończy się właściwa fumigacja dokumenty lub też akta muszą zostać odwietrzone aby usunąć z nich wszelkie pozostałości używanego podczas zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej gazu.

Po zakończeniu wymienionych procedur fumigacji poddane zabiegowi fumigacja przedmioty stają się wolne za równo od organizmów, które je niszczyły takich jak bakterie i grzyby jak i od gazu, który użyty został do zwalczenia tych organizmów podczas zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej. Konkretny czas trwania fumigacji w komorze jest zróżnicowany w zależności od kilku czynników w tym zwłaszcza od tego jak łatwo fumiganty wnikają do danych przedmiotów. W przypadku niektórych przedmiotów wniknięcie gazu we wszystkie miejsca w których powinien on wniknąć może zająć więcej czasu. Na szczęście jeśli przedmioty będą znajdowały się wewnątrz komór fumigacyjnych wystarczająco długo to możemy mieć pewność, że gaz zdąży wniknąć do wszystkich zakamarków i oddziaływać będzie na wszystkie fragmenty poddanych zabiegowi fumigacja w komorze fumigacyjnej przedmiotów.

Dezynsekcja beztlenowa

Alternatywą dla zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej jest fumigacja beztlenowa. W przypadku fumigacji beztlenowej zabieg fumigacja polega nie na dodaniu konkretnego gazu, ale na usunięciu tlenu, który już się w powietrzu znajduje. Możliwe jest to dzięki specjalistyczny urządzeniom określanym jako generatory azotu.

Podczas dezynsekcji beztlenowej przedmioty, które będą poddawane zabiegowi fumigacja beztlenowa umieszczane są wewnątrz szczelnej folii. Do folii tej za pomocą zaworów i rurek podłączany jest generator azotu. Nazwa generator azotu może być nieco myląca ponieważ urządzenia te nie generują tego gazu, ale oddzielają go od tlenu znajdującego się w powietrzu.

Uzyskany w ten sposób tlen trafia z powrotem do atmosfery natomiast azot trafia do wnętrza folii. W ten sposób generatory azotu stopniowo zmieniają skład atmosfery wewnątrz folii w ten sposób, że po pewnym czasie zawiera ona w swoi składzie jedynie bardzo niewielkie ilości tlenu. Dla większości organizmów tlen jest niezbędny dla oddychania. Organizmy nie potrzebujące tlenu nie rozwinęły by się w środowisku w którym tlen jest obecny w związku z czym nie ma ich na powierzchni akt ani dokumentów. Brak tlenu że sprawia, że wszelkie znajdujące się na powierzchni akt i dokumentów grzyby, pleśnie lub inne organizmy giną.

AirMirco

Dużą zaletą zabiegu fumigacja beztlenowa jest to, że ponieważ podczas tego zabiegu nie są używane szkodliwe gazy to jego wykonywanie nie jest związane z jakimkolwiek ryzykiem za równo dla wykonujących je osób jak i dla innych osób znajdujących się w budynku w którym odbywa się fumigacja beztlenowa. Fumigacja beztlenowa w przeciwieństwie do zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej często wykonywana jest bezpośrednio u klienta. Jedyne czego potrzeba do wykonania tego zabiegu ze strony klienta to wolne pomieszczenie lub jego fragment wystarczająco duże aby możliwe było umieszczenie w nim poddawanych zabiegowi fumigacja beztlenowej przedmiotów oraz generatora azotu.

W przypadku fumigacji dokumentów przeprowadzanej wewnątrz komór fumigacyjnych nie jest to możliwe ponieważ mają one sporą masę i rozmiary w związku z czym po zamontowaniu w konkretnym miejscu komora najczęściej pozostaje w nim na długo, często przez cały czas przez który komora ta jest eksploatowana.

To jaka metoda fumigacji będzie najlepsza do wykonania konkretnej usługi uzależnione jest od wielu czynników. Z tego powodu podejmując decyzje o wyborze metody fumigacji najlepiej skonsultować się z firmą oferującej usługi profesjonalna fumigacja akt i profesjonalna fumigacja dokumentów.

Fumigacja dokumentów, akt Wrocław

Firma insektpol oferuje profesjonalną fumigacje akt i dokumentów, a także wszelkich innych rodzajów przedmiotów oraz całych budynków.

Fumigacja dokumentów, akt Olsztyn

Fumigacja dokumentów i akt to skuteczna metoda zwalczania mikroorganizmów mogących zniszczyć przechowywane akta, archiwalia czy też dokumenty wartościowe.

Fumigacja dezynsekcja akt dokumentów Olsztyn

Akta i dokumenty często zawierają istotne informacje co sprawia, że bardzo istotne jest dla nas to, aby możliwe było ich zachowanie przez długi czas. Ponadto z różnych przyczyn w tym przyczyn prawnych ważnym bywa by zachowały się oryginalne akta i dokumenty. Bardzo często zwłaszcza w przypadku starszych dokumentów zdarza się, że są one ważnymi zabytkami naszej kultury w przypadku których ważnym jest dla nas by zachowały się one przez długi czas i to w oryginalnej formie.

Po co fumigować dokumenty i akta

Niestety akta i dokumenty nie zawsze są właściwie przechowywane co sprawia, że narażone są one na działanie licznych czynników biologicznych w tym grzybów i pleśni. Ich rozwój może doprowadzić do zniszczenia dokumentów i akt nawet w stopniu powodującym, że informacje które zostały na nich zapisane nie będą mogły zostać odczytane. Nawet po poprawieniu warunków panujących w miejscu w którym przechowywane są akta i dokumenty lub przeniesieniu ich w nowe, bardziej odpowiednie dla ich przechowywania miejsce często zdarza się, że uszkodzenia akt są na tyle poważne, że zniszczenia te dalej postępują.

Fumigacja dokumentów - co to jest?

Rozwiązaniem tego problemu są fumigacja akt i fumigacja dokumentów. Fumigacją nazywamy zwalczanie organizmów za pomocą substancji mających postać gazową. Fumigacja akt może być przeprowadzana różnymi metodami. W przypadku akt i dokumentów są to zwłaszcza fumigacja w komorze fumigacyjnej i fumigacja beztlenowa.

Fumigacja akt w komorze fumigacyjnej

Komora fumigacyjna ma kształt walca wewnątrz którego umieszczane są przedmioty, które poddawane są fumigacji. Komora fumigacyjna jest szczelna co umożliwia utrzymywanie stężenia gazu wewnątrz komory przez cały czas na takim samym poziomie. Szczelność komory umożliwia również obniżenia ciśnienia wewnątrz komory dzięki czemu zmniejsza się ilość gazu niezbędnego do wykonania zabiegu. Szczelność komory umożliwia całkowitą kontrolę nad przebiegiem fumigacji.

fumigacja archiwaliów akt

Dzięki temu fumigacja dokumentów przeprowadzana wewnątrz komory fumigacyjnej jest całkowicie skuteczna a jednocześnie bezpieczna dla poddawanych zabiegowi fumigacja w komorze fumigacyjnej przedmiotów. Fumigacja wewnątrz komory fumigacyjnej całkowicie zwalcza wszystkie czynniki biologiczne znajdujące się na powierzchni poddawanych temu zabiegowi przedmiotów.

Jak długo trwa fumigacja w komorze fumigacyjnej

Fumigacja dokumentów jest procesem długotrwałym. Dlaczego fumigacja akt jest długotrwała? Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze potrzeba czasu aby stosowany podczas fumigacji gaz wniknął do wszystkich przestrzeni poddawanych zabiegowi fumigacja akt lub fumigacja dokumentów. Gdy zakończy się właściwa fumigacja dokumenty lub też akta muszą zostać odwietrzone aby usunąć z nich wszelkie pozostałości używanego podczas zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej gazu.

Po zakończeniu wymienionych procedur fumigacji poddane zabiegowi fumigacja przedmioty stają się wolne za równo od organizmów, które je niszczyły takich jak bakterie i grzyby jak i od gazu, który użyty został do zwalczenia tych organizmów podczas zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej. Konkretny czas trwania fumigacji w komorze jest zróżnicowany w zależności od kilku czynników w tym zwłaszcza od tego jak łatwo fumiganty wnikają do danych przedmiotów. W przypadku niektórych przedmiotów wniknięcie gazu we wszystkie miejsca w których powinien on wniknąć może zająć więcej czasu. Na szczęście jeśli przedmioty będą znajdowały się wewnątrz komór fumigacyjnych wystarczająco długo to możemy mieć pewność, że gaz zdąży wniknąć do wszystkich zakamarków i oddziaływać będzie na wszystkie fragmenty poddanych zabiegowi fumigacja w komorze fumigacyjnej przedmiotów.

Dezynsekcja beztlenowa

Alternatywą dla zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej jest fumigacja beztlenowa. W przypadku fumigacji beztlenowej zabieg fumigacja polega nie na dodaniu konkretnego gazu, ale na usunięciu tlenu, który już się w powietrzu znajduje. Możliwe jest to dzięki specjalistyczny urządzeniom określanym jako generatory azotu.

Podczas dezynsekcji beztlenowej przedmioty, które będą poddawane zabiegowi fumigacja beztlenowa umieszczane są wewnątrz szczelnej folii. Do folii tej za pomocą zaworów i rurek podłączany jest generator azotu. Nazwa generator azotu może być nieco myląca ponieważ urządzenia te nie generują tego gazu, ale oddzielają go od tlenu znajdującego się w powietrzu.

Uzyskany w ten sposób tlen trafia z powrotem do atmosfery natomiast azot trafia do wnętrza folii. W ten sposób generatory azotu stopniowo zmieniają skład atmosfery wewnątrz folii w ten sposób, że po pewnym czasie zawiera ona w swoi składzie jedynie bardzo niewielkie ilości tlenu. Dla większości organizmów tlen jest niezbędny dla oddychania. Organizmy nie potrzebujące tlenu nie rozwinęły by się w środowisku w którym tlen jest obecny w związku z czym nie ma ich na powierzchni akt ani dokumentów. Brak tlenu że sprawia, że wszelkie znajdujące się na powierzchni akt i dokumentów grzyby, pleśnie lub inne organizmy giną.

AirMirco

Dużą zaletą zabiegu fumigacja beztlenowa jest to, że ponieważ podczas tego zabiegu nie są używane szkodliwe gazy to jego wykonywanie nie jest związane z jakimkolwiek ryzykiem za równo dla wykonujących je osób jak i dla innych osób znajdujących się w budynku w którym odbywa się fumigacja beztlenowa. Fumigacja beztlenowa w przeciwieństwie do zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej często wykonywana jest bezpośrednio u klienta. Jedyne czego potrzeba do wykonania tego zabiegu ze strony klienta to wolne pomieszczenie lub jego fragment wystarczająco duże aby możliwe było umieszczenie w nim poddawanych zabiegowi fumigacja beztlenowej przedmiotów oraz generatora azotu.

W przypadku fumigacji dokumentów przeprowadzanej wewnątrz komór fumigacyjnych nie jest to możliwe ponieważ mają one sporą masę i rozmiary w związku z czym po zamontowaniu w konkretnym miejscu komora najczęściej pozostaje w nim na długo, często przez cały czas przez który komora ta jest eksploatowana.

To jaka metoda fumigacji będzie najlepsza do wykonania konkretnej usługi uzależnione jest od wielu czynników. Z tego powodu podejmując decyzje o wyborze metody fumigacji najlepiej skonsultować się z firmą oferującej usługi profesjonalna fumigacja akt i profesjonalna fumigacja dokumentów.

Fumigacja dokumentów, akt Olsztyn

Firma insektpol oferuje profesjonalną fumigacje akt i dokumentów, a także wszelkich innych rodzajów przedmiotów oraz całych budynków.

Integrowane zwalczanie gryzoni Olsztyn

Integrowane zwalczanie gryzoni Olsztyn

1 września 2013 roku weszło w życie rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady UE numer 528/2012 z dnia 22 maja 2012 w sprawie stosowania i udostępniania na rynku produktów biobójczych. Celem wspomnianego rozporządzenia było zapewnienie swobodnego przepływu produktów biobójczych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W rozporządzeniu tym uznano produkty biobójcze za niezbędne do zwalczania szkodliwych dla zdrowia ludzi organizmów oraz organizmów dokonujących zniszczeń w gospodarce człowieka. W wielu miejscach tego rozporządzenia podkreślono, że stosowanie produktów biobójczych wiąże się z ryzykiem dla ludzi, zwierząt i środowiska. Rozporządzenie to nakazuje stosowanie środków biobójczych w sposób zrównoważony. Środki biobójcze powinny być stosowane równolegle z metodami fizycznymi, biologicznymi i innymi co umożliwia zmniejszenie ich zużycia do niezbędnego minimum. Równoległe zastosowanie wielu metod znane jest jako integrowane zwalczanie szkodników (Intergated Pest management).

Czym jest IPM ?

IPM (integrowane zwalczanie szkodników) polega na jednoczesnym zastosowaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników w celu obniżenia ich liczebności w sposób ekonomiczny, skuteczny i bezpieczny za równo dla ludzi jak i dla środowiska. Na typowe integrowane  zwalczanie gryzoni składa się:

 • Minimum sanitarne
 • Zapewnienie gryzonioszczelności zakładu
 • Ustawienie 2 lub 3 linii barier dookoła zakładu składających się z karmników deratyzacyjnych

Prawidłowe wprowadzenie IPM składającego się z tych elementów może zmniejszyć ilość pojawiających się osobników myszy do zaledwie kilku rocznie przez wiele lat lub nawet całkowicie je wyeliminować.

Do przeprowadzania odpowiednich działań IPM zobowiązane są firmy z branży spożywczej. Oprócz nich IPM wdrażane jest również na terenie innych zakładów produkcyjnych magazynów, hurtowni i wspólnot mieszkaniowych.

Monitoring szkodników Olsztyn

Pierwszym elementem IPM (integrowane zwalczanie szkodników) jest monitoring szkodników. Monitoring szkodników to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności gryzoni w celu uzyskania podstawowych danych. Zdobyte podczas monitoringu szkodników dane umożliwiają ocenę dotychczasowych działań podjętych w celu ich zwalczania oraz wprowadzenie zmian w przyszłych działaniach mających na celu ich zwalczanie. Celem monitoringu szkodników jest zapobieżenie pojawieniu się ich w danym miejscu szkodników lub ich wytępienie jeśli się w danym miejscu pojawiły. W ramach monitoringu podejmowanych jest wiele działań w celu osiągnięcia tych celów. Działania te mają na celu zmniejszenie atrakcyjności danego miejsca dla szkodników, utrzymanie wysokiego stopnia gryzonioszczelności i owadoszczelności obiektu oraz wyeliminowanie szkodników, które już przedostały się do wnętrza danego budynku.

Istnieje wiele metod monitoringu występowania gryzoni. Metody te to:

 • Wywiad przeprowadzany z koordynatorem do spraw zwalczania szkodników
 • Inspekcja wizualna przeprowadzana przez techników DDD podczas ich wizyt w danym zakładzie.
 • Przegląd urządzeń przeznaczonych do monitorowania aktywności szkodników takich jak karmniki i pułapki deratyzacyjne.

Każdy przypadek zauważenia przez pracowników danego zakładu oznak żerowania gryzoni powinien być zgłaszany koordynatorowi, który przekaże zdobyte w ten sposób informacje pracownikom firmy DDD.

Obecność gryzoni w danym zakładzie stwierdzana jest na podstawie oznak świadczących o ich występowaniu. Zauważenie samych gryzoni jest bardzo rzadkie. Podczas lustracji danego obiektu należy określić miejsca, w których ma miejsce aktywność gryzoni. Jedną z ważniejszych oznak aktywności gryzoni są ich odchody. Na podstawie wielkości, kształtu i innych parametrów odchodów można określić gatunek występującego w danym zakładzie gryzonia. W wykryciu pozostałości moczu gryzoni pomocne są lampy UV. Lampy te umożliwiają nie tylko wykrycie obecności moczu gryzoni w danym miejscu, ale również określenie jak stary jest mocz. Mocz już zaschnięty, ale świeży fluoryzuje na niebiesko-biało, a stare resztki na żółto-biało. Ważną oznaką występowania gryzoni są też powodowane przez nie uszkodzenia budynków i przedmiotów. Gryzonie uszkadzają zwłaszcza przewody, warstwę ocieplającą budynek oraz drewniane, niezaimpregnowane ani nie zabezpieczone w żaden inny sposób elementy.

Kolejną oznaką aktywności gryzoni są czynne nory tych zwierząt. Nory gryzoni zwykle posiadają wiele wyjść w tym przykryte ściółką otwory ewakuacyjne.

Wykryte odchody szkodników powinny zostać sprzątnięte. Ułatwi to dalszy monitoring. Jeśli po usunięciu z danego miejsca odchodów zauważymy je ponownie będzie to świadczyć o tym, że w danym miejscu nadal występują gryzonie.

W celu monitorowania aktywności szkodników używanych jest wiele różnego rodzaju urządzeń. Poddawane są one inspekcji podczas każdej wizyty firmy DDD.

Jednym z ważniejszych metod monitoringu gryzoni są nietoksyczne przynęty. Przynęty te umieszczane są wewnątrz zakładu. Mogą być one zarówno w karmnikach jak i poza nimi jeśli szczury boja się wejść do wnętrza karmników. Jest to inaczej niż w przypadku trutek, które mogą być stosowane wyłącznie wewnątrz karmników. Nietoksyczne przynęty nie zabijają gryzoni, ale fakt ich ubywania dostarcza informacji świadczących o tym, ze w danym zakładzie gryzonie cały czas są obecne, a brak śladów żerowanie na nich gryzoni świadczy o tym, że w danym zakładzie szkodniki nie występują. Nietoksyczne przynęty mogą stanowić dobre zastępstwo pułapek żywołownych przeznaczonych do monitoringu gryzoni. Ślady żerowania szkodników na przynętach i pozostawiane w pobliżu przynęty odchody umożliwiają identyfikacje gatunku szkodnika.

Dzięki użyciu atraktantów możliwe jest zmniejszenie zużycia substancji biobójczych jeśli wykażą one, ze szkodniki w danym miejscu nie są obecne. Atraktanty nie stanowią zagrożenia dla zwierząt domowych ani dzikich.

Wabiące przynęty mogą zostać zastosowane w celu potwierdzenia występowania gryzoni w danym miejscu przed zastosowaniem w nim trutki. Tego typu środki ostrożności stosowane są zwłaszcza w szpitalach, szkołach, ogrodach zoologicznych i innych obiektach w których istnieje duże ryzyko, że trutka zostanie zjedzona przez ludzi lub zwierzęta w związku z czym podejmowane są działania mające na celu unikniecie jej wykładania w sytuacji, gdy nie ma absolutnej pewności, że jest to niezbędne. Wykładanie przynęt przyzwyczaja szkodniki do żerowania w danym miejscu co stanowi dodatkowe ułatwienie dla monitorowania ich aktywności.

Inną metodą monitoringu są pułapki na gryzonie. Ich podstawową wadą jest konieczność wykonywania regularnych przeglądów. Rzadkie przeglądanie pułapek żywołownych na przykład raz w miesiącu może skutkować skażeniem produktów sierścią z martwych ciał oraz powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. W ciałach martwych owadów mogą rozwijać się różne gatunki szkodników w tym skórki, szubaki, gryzki, ćmianki i muchy.

Dokumentacja IPM Olsztyn

Informacje zdobyte podczas monitoringu szkodników powinny być zamieszczane w odpowiedniej dokumentacji. Typowy dokument monitoringu powinien zawierać nazwę zakładu, jego adres, podstawowe dane firmy DDD odpowiedzialnej za deratyzację i użyty podczas deratyzacji rodentycyd. W dokumencie powinny zostać uwzględnione wszystkie znajdujące się na terenie danego zakładu karmniki deratyzacyjne. Dla każdego karmnika deratyzacyjnego oraz dla każdego dnia, podczas którego poddawany był on inspekcji należy umieścić informacje dotyczącą tego, jaki był pobór karmy lub atraktantów. Dla zmniejszenia rozmiarów dokumentacji i przyśpieszenia jej tworzenia informacje mogą być zapisywane za pomocą wcześniej ustalonych i konsekwentnie stosowanych skrótów. Konkretne skróty powinny zostać ustalone w stosunku do braku poboru, częściowego wyjedzenia, całkowitego wyjedzenia, utracenia trutki i zniszczenia trutki przez inne niż gryzonie zwierzęta na przykład przez ślimaki.

Dokumentacja sporządzana przez technika DDD powinna uwzględniać:

 • Wszystkie dokonywane przez technika DDD czynności w tym między innymi wymianę trutki, dodanie nowego karmnika, wymianę karmnika i czyszczenie karmnika;
 • ilość trutki umieszczonej w konkretnych karmnikach deratyzacyjnych;
 • Ubytek trutki;
 • Informacje na temat gatunku gryzonia podejrzewanego o uszkodzenie trutki (jeśli stan trutki i jej otoczenie pozwalają na stwierdzenie jaki gatunek gryzonia dokonał poboru trutki)
 • Informacje o uszkodzeniach karmników, karmnikach które nie znajdowały się w miejscach w których powinny się one znajdować oraz na temat karmników do których nie udało się uzyskać dostępu

Progi liczebności szkodników

Szczególnie istotne są informacje na temat tego, jak duży był ubytek trutki. To o jaką wartość zmniejszyła się jej ilość pozwala na oszacowanie minimalnej ilości gryzoni, które żerowały w danym miejscu.

Określenie liczebności szkodników jest bardzo ważne ponieważ pozwala ono na stwierdzenie, czy przekroczony został próg szkodliwości. Progiem szkodliwości nazywamy liczbę gryzoni, która  może być tolerowana w danym miejscu. Wysokość progu szkodliwości może przyjmować różne wartość w zależności od gatunku gryzoni, rodzaju obiektu, wymagań klienta i obowiązujących w stosunku do danego zakładu przepisów.

Wartości progowe w przypadku szkodników sanitarnych jakimi są gryzonie zawsze są bardzo niskie. W przypadku gryzoni próg szkodliwości jest na tyle niski, że już pojedynczy osobnik świadczy o jego przekroczeniu. Oznacza to, że o przekroczeniu progu szkodliwości świadczą wszystkie, nawet najmniejsze oznaki aktywności gryzoni w danym miejscu.

W praktyce określenie liczebności szkodników w danym miejscu jest bardzo trudne i najczęściej jest ono niemożliwe. Na szczęście zazwyczaj nie jest ono również konieczne. Dużo ważniejsze jest zlokalizowanie miejsc w budynku w których gryzonie występują.

Patroni zwalczania gryzoni

Patronką zwalczania gryzoni jest Gertruda z Niivel. Jest ona również opiekunką kotów.

IPM jako element norm bezpieczeństwa żywności

IPM jest ważnym elementem wielu norm dotyczących bezpieczeństwa żywności w tym między innymi BRC, IFS i HACCP.

IPM jest też nieodzownym i niezbędnym elementem GHP i GMP. GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Trudno o zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa wytwarzanej żywności w miejscu pełnym szkodników takich jak myszy i szczury oraz owady biegające i latające. Wprowadzenie IPM jest jednym z wielu wymagań, które należy spełnić w celu spełnienia wymagań i uzyskania certyfikacji systemów jakości.

GHP i GMP to zestawy standardów zapewniające czystość i jakość materiałów użytych do produkcji oraz bezpieczeństwo zdrowotne wytworzonych produktów. GHP i GMP są składnikami HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) co po polsku można przetłumaczyć jako System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

Właściwie przeprowadzony monitoring szkodników pozwala na wczesne wykrycie szkodników i szybkie podjęcie odpowiednich działań zaradczych, a tym samym na zmniejszenie powodowanych przez nie strat.

 

Szukasz firmy zwalczającej szkodniki? www.insektpol.pl

Zwalczanie szkodników Olsztyn