Przykrótek półskrzydły (Carpophilius hemipterus) Występuje w krajach o cieplejszym klimacie. Pierwotnie zamieszkiwał kraje Azji oraz Afryki. Obecnie spotkać go można także w Europie oraz Ameryce Północnej. Przykrótek półskrzydły osiąga wielkość od 2 do 4mm. Jego ciało jest owalne, nieco spłaszczone, koloru ciemnobrązowego, niekiedy całkowicie czarnego. Cały pokryty jest…