dezynfekcja odkażanie

Dezynfekcja

Dezynfekcja to metoda zabijania patogennych mikroorganizmów takich jak bakterie i wirusy, ale niekoniecznie zarodników bakteryjnych. Do dezynfekcji stosuje się zwykle metody chemiczne ale można ją także wykonać metodami fizycznymi. Substancje chemiczne stosowane do dezynfekcji nazywane są środkami dezynfekującymi. 

Znaczenie Dezynfekcji

Dezynfekcja chorób zakaźnych polega na zastosowaniu metod fizycznych lub chemicznych w celu wyeliminowania patogenów, które pozostają na różnych przedmiotach i powierzchniach, zapobiegając i kontrolując ich występowanie i rozprzestrzenianie.

Cele Dezynfekcji:

 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się patogenów w społeczeństwie i rozwijaniu się chorób zakaźnych.
 • Zapobieganie krzyżowaniu się i mutacji patogenów chorobotwórczych.
 • Zabezpiecza powierzchnie przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych.

Same środki do dezynfekcji nie wystarczą do osiągnięcia powyższego celu.  Niezbędne jest także stosowanie środków zapobiegawczych takich jak Bioasekuracja, stosowanie izolacji oraz stosowanie środków bezpieczeństwa.

Choroby zakaźne powodowane przez różne mechanizmy przenoszenia mają różny wpływ na dezynfekcję. W przypadku chorób zakaźnych przewodu pokarmowego patogeny rozprzestrzeniają z wydalinami lub wymiocinami, a obszar zanieczyszczenia jest stosunkowo ograniczony. Jeśli dezynfekcja może być przeprowadzona w odpowiednio krótkim czasie, droga przenoszenia jest odcięta, a przeprowadzana dezynfekcja daje skuteczne wyniki. 

Jesteś zainteresowany usługą dezynfekcji? Napisz lub zadzwoń do nas.

W przypadku chorób zakaźnych dróg oddechowych, patogeny są uwalniane wraz z oddychaniem, kaszlem, kichaniem, a następnie rozprzestrzeniają się przez krople i kurz. Zakres zanieczyszczenia nie jest precyzyjny, a dezynfekcja jest trudniejsza. Jednocześnie wymagana jest izolacja przestrzenna, aby przerwać dalsze rozprzestrzenianie się patogenów. W chorobach przenoszonych przez owady lub gryzonie stosuje się takie metody jak dezynsekcja i deratyzacja aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób.

Rodzaje dezynfekcji

Istnieją dwa rodzaje dezynfekcji, dezynfekcja ogniskowa i dezynfekcja zapobiegawcza, które można również podzielić na dezynfekcję wysokiego poziomu, dezynfekcję średniego poziomu i dezynfekcję niskiego poziomu w zależności od poziomu potrzeb.

Dezynfekcja ogniskowa

Dezynfekcja ogniskowa odnosi się do obszaru, w którym istnieje już źródło infekcji (chory lub nosiciel, skażone powierzchnie, przedmioty). Dezynfekcja ta często nazywana jest także dezynfekcją u źródła i dzieli się na dwa typy:

 • dezynfekcja w dowolnym momencie (wstępna) – dezynfekcja w celu zabicia i wyeliminowania patogennych mikroorganizmów uwalnianych ze źródła i zagrażających innym osobom.
 • dezynfekcja końcowa – dokładne odkażanie w celu całkowitego wyeliminowania patogennych mikroorganizmów pozostawionych przez chorobę zakaźną. ( Po ustaniu źródła infekcji, wyleczeniu chorego, ustaniu choroby. )

Dezynfekcja zapobiegawcza

Dezynfekcja zapobiegawcza to zabiegi dezynfekcji przedmiotów, miejsc i ludzi, którzy mogą zostać skażeni patogenami, gdy nie zostanie znalezione źródło infekcji. Obejmuje to dezynfekcję w miejscach publicznych, dezynfekcję pojazdów, dezynfekcję w szpitalach, dezynfekcję wody pitnej i zastawy stołowej, mycie i dezynfekcję rąk na co dzień. Do dezynfekcji zapobiegawczej można także zaliczyć dezynfekcję obuwia z zastosowaniem mat dezynfekcyjnych.

Rodzaj dezynfekcji ze względu na poziom

 • Dezynfekcja wysokiego poziomu – Zabij wszystkie propagusy bakteryjne, w tym prątki, wirusy, grzyby i ich zarodniki oraz większość zarodników bakteryjnych
 • Dezynfekcja na poziomie pośrednim – Zabija różne patogenne mikroorganizmy inne niż zarodniki bakteryjne, w tym prątki. 
 • Dezynfekcja niskiego poziomu – metody dezynfekcji chemicznej, które mogą zabijać propagulę bakteryjną (z wyjątkiem prątków) i wirusów lipofilowych, a także metody sterylizacji mechanicznej, takie jak wentylacja i mycie. 

Wybór metody dezynfekcji

Aby dezynfekcja była skuteczna i osiągała najlepsze wyniki, konieczne jest wybranie odpowiedniej metody w zależności od sytuacji, a wszystko zależy od kilku czynników.

Rodzaje patogenów

Różne patogeny chorób zakaźnych mają swoje własne cechy i różną tolerancję na różne metody dezynfekcji. Powszechne metody dezynfekcji zazwyczaj zapewniają najlepsze wyniki ale wszystko zależy od odporności patogenów.

Rodzaj obiektów poddawanych dezynfekcji

Te same metody dezynfekcji często mają różny wpływ na różne przedmioty i powierzchnie. W większości skuteczność dezynfekcji zależy od tego co jest poddawane zabiegowi. W przypadku ścian i powierzchni stosuje się inne metody, niż w przypadku tkanin i papieru czy dokumentów.

Dezynfekcja powinna uwzględniać warunki lokalne

Podczas dezynfekcji bardzo ważnym aspektem są także warunki lokalne. W pomieszczeniach, domach, obiektach o dobrej szczelności można stosować dezynfekcję za pomocą ozonu (ozonowanie), a te o niskiej szczelności należy spryskać środkiem dezynfekującym. Obszary o dużej gęstości zaludnienia nie powinny być dezynfekowane drażniącymi środkami a tym bardziej środkami, które mogą zaszkodzić innym osobom.

dezynfekcja
Dezynfekcja domu

Podczas prac dezynfekcyjnych trzeba również zwrócić uwagę na czynniki wpływające na dezynfekcję, takie jak dawka środka (w tym intensywność i czas trwania dezynfekcji), stopień zanieczyszczenia przedmiotów dezynfekcyjnych, temperatura, wilgotność i pH dezynfekcji oraz penetracja środków dezynfekujących.

Metody Dezynfekcji

Istnieją metody fizyczne, chemiczne i biologiczne dezynfekcji, ale metody biologiczne wykorzystują czynniki biologiczne do usuwania patogenów, efekt jest powolny, a sterylizacja nie jest dokładna. Zasadniczo nie są one stosowane do dezynfekcji źródeł chorób zakaźnych, dlatego głównie metody fizyczne i chemiczne są stosowane do dezynfekcji.

Dezynfekcja fizyczna

Dezynfekcja mechaniczna jest na ogół stosowana poprzez mycie mydłem lub środkami czyszczącymi i bieżącą wodą, co może wyeliminować większość bakterii. 

Dezynfekcja termiczna obejmuje zastosowanie ognia, gotowanie, przepływającą parę, parę o wysokiej temperaturze, sterylizację na sucho itp. Może powodować koagulację i denaturację białka patogenu oraz utratę normalnego metabolizmu.

Promieniowanie – do odkażania używa się promieni UV o długości fali 256nm, które niszczą drobnoustroje w powietrzu i na niezasłoniętych powierzchniach.

Dezynfekcja chemiczna

Odkażanie za pomocą środków chemicznych to jedna z podstawowych metod stosowanych w krajach Europejskich. Tego typu zabiegi wykonuje się zazwyczaj za pomocą opryskiwaczy ciśnieniowych lub też metodą zamgławiania.

Środki do dezynfekcji

Najczęściej stosowanymi grupami środków do dezynfekcji są:

 • alkohole,
 • aldehydy,
 • czwartorzędowe sole amoniowe
 • tenzydy, np. mydła
 • związki fenolowe,
 • biguanidy,
 • związki metali ciężkich,
 • związki halogenowe,
 • utleniacze – nadtlenki,
 • kwasy i zasady.

Częste pytania związane z dezynfekcją

Co to jest deznfekcja?

Dezynfekcja to metoda zabijania chorobotwórczych mikroorganizmów. Dezynfekcja niekoniecznie zwalcza zarodniki bakterii.

Jakie są rodzaje dezynfekcji?

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje dezynfekcji: dezynfekcja zapobiegawcza (w celu zapobiegania pojawiania się bakteri, itp) oraz dezynfekcja ogniskowa (czyli w miejscu w którym zostały wykryte chorobotwórcze mikroorganizmy).

Jakie wyróżniamy sposoby / metody dezynfekcji?

Wyróżnia się dwie podstawowoe metody dezynfekcji, fizyczną (termiczna lub przy użyciu promieni UV) oraz chemiczną (użycie środków, preparatów dezynfekcyjnych)

Co używa się do dezynfekcji chemicznej?

Do dezynfekcji chemicznej zazwyczaj używa się środków na bazie alkoholu, aldehydów, czwartorzędowych soli amoniowych.

Ile kosztuje zabieg dezynfekcji?

Ceny usług dezynfekcji znaczanie różnią się w zależnoścci od celu przeprowadzanego zabiegu, wielkości obiektu poddawanego dezynfekcji czy tez zastosowanego preparatu i metody.

Czy dezynfekcja jest bezpieczna?

W zależności od metody dezynfekcji, firma wykonująca zabieg powinna poinformować klienta o możliwych zagrożeniach, okresie wyłączenia obiektu z użytku czy też innych ważanych spostrzeżeniach.

Usługi z zakresu Dezynfekcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.