zwalczanie szczurów

W naszych domach często pojawiają się zwierzęta, które nie są w nich ile widziane. Jednymi z najbardziej niepożądanych, a jednocześnie pojawiającymi się w naszych domach szczególnie często są szczury którym poświęcimy ten artykuł. Dowiecie się z niego jak wytępić szczury, gdzie występują szczury, jakie są zagrożenia ze strony szczurów, jak wygląda zwalczanie szczurów, czym jest deratyzacja , deratyzacja kiedy należy wykonywać, jak przebiega deratyzacja, jak pozbyć się szczurów, jakie są metody zwalczania szczurów i jakie są rodzaje pułapek na szczury.

Gdzie żyją szczury?

W Polsce występują dwa gatunki szczurów. Są to szczur śniady i szczur wędrowny. Szczur śniady jest w Polsce dość rzadki w związku z czym jeśli mamy szczury w domu lub szczury w mieszkaniu to prawdopodobnie są to szczury wędrowne. Szczury wędrowne jak sama nazwa mówi nie pochodzą z Polski, lecz do niej przywędrowały, a konkretnie to przywędrowały do Polski ze środkowej Azji. Azja środkowa kojarzy się nam, a przynajmniej tym którym Środkowa Azja w ogóle z czymkolwiek się kojarzy ze stepami. Skojarzenie to jest jak najbardziej słuszne. Skoro w środkowej Azji dominowały stepy to właśnie na terenach stepowych pierwotnie żyły szczury wędrowne. Na stepach trudno schować się w dziuplach drzew bo nie ma tam drzew.

Innych miejsc w których można by się było schować również tam brakuje w związku z czym żyjące na tamtejszych stepach szczury wędrowne zamieszkiwały w norach w ziemi, które były tam jedynymi miejscami w których szczury wędrowne mogły znaleźć schronienie przed drapieżnikami. Właśnie życiu wewnątrz nor szczury wędrowne zawdzięczają swój wydłużony kształt ciała. Zwyczaje, które miały szczury wędrowne występujące na terenach stepowych pozostały w szczurach, które tereny te opuściły. W dzisiejszych czasach szczury wędrowne nadal często wybierają na swoje schronienia podziemia na przykład piwnice i kanały.

tępienie szczurów
Powód braku deratyzacji, szczury w miejscach publicznych.

Poza nimi szczury pojawiają się również w innych przekształconych przez człowieka miejscach takich jak między innymi nasze domy, mieszkania i magazyny żywności. Mimo życia w pobliżu człowieka szczury wędrowne boją się ludzi w związku z czym starają się ich unikać. Jeśli zauważą człowieka zazwyczaj uciekają. Z tego powodu obecność szczurów w danym miejscu często zauważana jest dopiero wtedy, gdy występują one w nim już bardzo licznie.

Szczury – dlaczego tak często występują?

Na świecie żyją miliony gatunków zwierząt w tym tysiące gatunków ssaków. Dlaczego to właśnie szczury osiągnęły tak duży sukces i występują tak powszechnie? Istnieje wiele czynników, które się do tego przyczyniły.

Przede wszystkim szczury są zwierzętami, które dobrze przystosowały się do otoczenia przekształconego przez człowieka. Zwierzęta które przystosowały się do takiego właśnie środowiska nazywamy zwierzętami synantropijnymi. Obecnie sporą, a jednocześnie coraz bardziej powiększającą się część powierzchni ziemi zajmują takie właśnie środowiska. Sprawia to, że zwierzęta synantropijne w tym szczury występują coraz częściej, a jednocześnie zwierzęta niepotrafiące żyć w środowisku przekształconym przez człowieka stają się coraz rzadsze.

Kolejny czynnikiem, który wpłyną na sukces szczurów jest ich wysoka inteligencja. Szczury pod względem umysłowym przypominają trochę człowieka, choć oczywiście do naszej inteligencji jest im jeszcze daleko. Szczury dość dobrze orientują się w przestrzeni. Zazwyczaj mają one w głowie mapę miejsca w którym żyją. Mapa ta tworzona jest przez szczury głównie podczas kilku dni następujących od ich przybycia na dany teren. W tym czasie intensywnie eksplorują one swoje nowe otoczenie.

Tępienie szczurów a ich życie w stadach

Szczury to zwierzęta żyjące w hierarchicznie zorganizowanych stadach. Każdy z będących członkiem szczurzego stada osobników wykonuje inne zadania. Właśnie to hierarchiczne zorganizowanie stada stanowi spore utrudnienie w zwalczaniu szczurów. Jeśli zauważą one pojawienie się nowego pożywienia początkowo spożywane jest ono wyłącznie przez pojedyncze, nisko stojące w szczurzej hierarchii osobniki szczurów. Dopiero wtedy, kiedy pozostałe szczury uznają, że pożywienie to nie zaszkodziło zdrowiu szczurów, które je spożywały zaczynają odżywiać się nim także pozostali członkowie szczurzego stada.

zwalczanie szczurów

Jeśli po spożyciu nowego pożywienia szczur zachoruje pozostałe nie będą już go spożywać. Dlatego wszystkie skuteczne trutki przeciw szczurom działają z opóźnieniem. Z tego powodu od podjęcia działań mających na celu zwalczanie szczurów do ich rzeczywistego zwalczenia zawsze mija co najmniej kilka dni. O wysokiej inteligencji szczurów świadczy również fakt, że te z nich, które trzymane są w niewoli szybko uczą się różnego rodzaju nowych umiejętności i sztuczek co nie jest możliwe w przypadku myszy.

Szczury nie są wprawdzie aż tak inteligentne jak ludzie, ale mniejsze mózgi, a tym samym mniejsze odległości pomiędzy neuronami znajdującymi się w tych mózgach sprawiają, że szczury mają dużo krótszy niż jest to w przypadku ludzi czas reakcji.

Na sukces szczurów wpływają również ich wszystkożerność oraz wysokie tempo rozmnażania. Jeśli szczury znajdą się w miejscu w którym znajdą one dużą ilość pożywienia oraz nie będą odpowiednio zwalczane ich liczebność szybko stanie się bardzo wysoka. Szczury mogą odżywiać się różnymi rodzajami pokarmów w tym również tak powszechnymi jak ziarna zbóż i produkty, które z nich powstały w związku z czym tego typu sytuacje zdarzają się dość często. Duże tempo rozmnażania się szczurów oraz ich ciągłe i intensywne zwalczanie sprawiają, że liczebność szczurów podlega ciągłym wahaniom. Ocenia się jednak, że na terenie Polski jest ich około kilkunastu milionów.

Gdzie szczury znajdują pożywienie?

Szczury odpowiednie dla siebie pożywienie znajdują w różnych miejscach w tym między innymi w naszych kuchniach, spiżarniach, magazynach i koszach na śmieci.

Kuchnie, spiżarnie i magazyny znajdują się wewnątrz budynków, co utrudnia szczurom przedostawanie się do nich. O tym jak dodatkowo im to utrudnić napiszemy w dalszej części artykułu. Często zdarza się, że najłatwiej dostępnym dla szczurów źródłem pożywienia są kubły na śmieci i śmietniki, które często znajdują się poza budynkami i nie są zabezpieczone przed szczurami. Zabezpieczenie śmieci znajdujących się na zewnątrz przed szczurami na szczęście nie jest trudne. W tym celu wystarczające jest szczelne zamykanie kubłów na śmieci i niepozostawianie śmieci poza nimi. Aby kubły na śmieci mogły być szczelnie zamknięte nie mogą być one przepełnione w związku z czym należy zadbać o odpowiednio częste opróżnianie, którego częstotliwość powinna być dostosowana do ilości odpadów powstających w danym miejscu oraz do pojemności koszy.

Tępienie szczurów

Szczury nie są mile widziane w naszym otoczeniu. Wynika to z licznych zagrożeń i problemów, które związane są z pojawieniem się tych gryzoni. Pierwszym z tych problemów jest zjadanie przez szczury naszych zapasów. Podczas zjadania zapasów szczury jednocześnie zanieczyszczają je na przykład swoją sierścią lub odchodami czym sprawiają że to, czego nie zjadły nie nadaje już się do spożycia.

Szczury przenoszą także liczne zarazki i pasożyty. Przenoszeniu przez szczury zarazków sprzyja zwłaszcza wspominane już częste żerowanie szczurów na śmietnikach. Szczury powodują także różnego rodzaju uszkodzenia budynków i przedmiotów. Uszkodzenia te powstają zwłaszcza podczas tworzenia przez szczury odpowiednich dla nich schronień lub gdy usiłują one przedostać się do odpowiedniej dla nich żywności. Zdarza się też, że szczury stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Mogą nas na przykład pogryźć, choć zdarza się to raczej rzadko.

Jak zwalczać szczury

Liczne zagrożenia ze strony szczurów sprawiają, że wszędzie tam, gdzie pojawiły się te gryzonie powinny być one zwalczane. Ale jak wytępić szczury? Jakie są metody na skutecznie zwalczanie szczurów? Jakie są najskuteczniejsze metody na szczury? Jakie są metody zwalczania szczurów? Jaki jest skuteczny sposób na szczury? Jak pozbyć się szczurów? Co zrobić żeby nie mieć szczurów? Szczury jak się pozbyć? Jak pozbyć się szczurów? Jak skutecznie pozbyć się szczurów? Jaki jest sposób na szczury w piwnicy? Jak pozbyć się szczurów z domu? Jak wytępić szczury? Jak się pozbyć szczurów?

zwalczanie szczurów deratyzacja
Zwalczanie szczurów INSEKTPOL

Spośród wielu metod tępienia szczurów opracowanych na przestrzeni lat najlepsza metoda na szczury, a w związku z tym również najczęściej stosowana metoda na szczury to trutki na szczury. Trutki na szczury zawierają w swoim składzie różne substancje czynne. Preparaty na szczury dostępne są też pod różnymi postaciami. Trutki na szczury mogą mieć między innymi postać saszetek, kostek, granulatów lub płynów. Preparaty na szczury najczęściej działają przeciwzakrzepowo. Trutki na szczury wywołują  krwotoki wewnętrzne. Zazwyczaj szczury muszą kilkukrotnie pożywić się trutką aby była ona skuteczna. Jeśli szczury mają łatwy dostęp do pożywienia to spożywane jest ono przez nie wielokrotnie podczas dnia. Z podobną częstotliwością spożywać będą trutki na szczury jeśli będą miały do nich łatwy dostęp. Zazwyczaj spożycie śmiertelnej ilości trutki na szczury zajmuje pobierającemu ją szczurowi mniej niż pół dnia.

Szczury zwalczanie za pomocą trutek

W składzie trutki na szczury obok trucizny znajdują się również substancje mające za zadanie przyciąganie tych gryzoni. Substancje takie nazywamy atraktantami. Także sama struktura trutki na szczury bywa dobierana w sposób zwiększający jej atrakcyjność dla gryzoni. Dzięki temu trutki na szczury często są dla tych zwierząt bardziej atrakcyjne niż pożywienie znajdujące się w danym miejscu.

Stosując trutki na szczury nie należy zapominać o tym, że są one wysoce toksyczne również dla innych gatunków zwierząt w tym zwłaszcza ssaków w tym ludzi. Trutki na szczury są niebezpieczne zwłaszcza dla psów. W przypadku zjedzenia trutki na szczury przez psa należy jak najszybciej udać się z nim do weterynarza. Postępowanie weterynarza w takiej sytuacji uzależnione jest od substancji czynnej znajdującej się w składzie trutki na szczury. Najczęściej polega ono na podaniu psu witaminy K12. Trutki na szczury mogą być również niebezpieczne dla kotów, ale sytuacje, gdy doszło do zjedzenia przez kota kot trutki na szczury zdarzają się bardzo rzadko. Może się jednak zdarzyć sytuacja w której kot zje mysz, która wcześniej pożywiała się trutką. Jest to jedna, choć oczywiście nie jedyna z przyczyn dla których należy usuwać ciała martwych gryzoni.

Trutki na gryzonie

Na szczęście istnieje prosty sposób pozwalający na zminimalizowanie ryzyka spożycia trutki na szczury przez ludzi lub inne niż gryzonie zwierzęta. Sposób ten to umieszczenie trutki na szczury wewnątrz karmnika deratyzacyjnego. Umiejscowienie trutki na szczury wewnątrz karmnika zabezpiecza ją przed innymi gatunkami zwierząt i ludźmi. Jednocześnie karmniki deratyzacyjne zaprojektowane są w sposób zapewniający, że będą one łatwo dostępne dla gryzoni. Najlepsze do zastosowania w karmnikach deratyzacyjnych są trutki na szczury mające formę wypełnionych żelem woreczków, które przymocowane są do wnętrza karmnika. Taka forma trutki na szczury minimalizuje ryzyko wyniesienia jej przez gryzonie poza karmnik, co mogłoby się zdarzyć w przypadku użycia trutki na szczury mającej postać granulek.

Szczury i myszy najczęściej poruszają się wzdłuż ścian w związku z tym właśnie w pobliżu ścian umieszczane są mające na celu ich zwalczenie trutki na szczury a także pułapki na szczury o których napiszemy w dalszej części artykułu.

Monitoring gryzoni

Częstym błędem związanym ze zwalczaniem szczurów jest podejmowanie działań mających na celu zwalczanie szczurów dopiero wtedy, kiedy szczury już pojawiły się w danym miejscu lub nawet dopiero wtedy, gdy problem z szczurami stał się już w tym miejscu poważny. Odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie się przed szczurami warto podjąć jeszcze zanim gryzonie te pojawią się w miejscu które chcielibyśmy ochronić przed szczurami.

monitoring-tępienie-gryzoni
Stacja deratyzacyjna, Karmnik deratyzacyjny

W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest ciągłe wystawianie trutki na szczury umieszczonej wewnątrz karmników deratyzacyjnych znajdujących się za równo dookoła jak i wewnątrz budynków, które chcielibyśmy zabezpieczyć przed szczurami. Dzięki temu szczury zaczną być zwalczane natychmiast po ich pojawieniu się w danym miejscu nawet jeśli nie od razu zdamy sobie sprawę z ich obecności. Stopień ubytku trutki na szczury z karmników deratyzacyjnych pozwala na zorientowanie się w poziomie liczebności gryzoni w danym miejscu. Optymalne rozstawienie karmników deratyzacyjnych oraz ich ilość to kwestie indywidualne dla każdego budynku w którym przeprowadzane jest zwalczanie gryzoni. W przypadku większych zakładów stacji deratyzacyjnych może być nawet kilkadziesiąt.

Zabezpieczenie obiektów przed szczurami

Stałe podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie konkretnego obiektu przed gryzoniami określane jest jako monitoring gryzoni. Monitoring gryzoni najlepiej jest zlecić profesjonalnej firmie zajmującej się deratyzacją.

Właściwie przeprowadzony monitoring gryzoni nie ogranicza się jedynie do wystawienia karmników deratyzacyjnych wypełnionych trutką. Obejmuje on także zadbanie o to, aby dane miejsce nie było przyjazne dla szczurów. Obejmuje to zwłaszcza zadbanie o gryzonioszczelność budynków oraz o to, aby w ich otoczeniu nie było miejsc które dawały by szczurom schronienie lub były dla nich źródłem pożywienia.

zabezpieczenie przed szczurami
Przykład braku gryzonioszczelności w obiekcie.

Dostawanie się gryzoni do wewnątrz budynków

Do wnętrz budynków gryzonie najczęściej przedostają się przez różnego rodzaju znajdujące się w nich dziury i otwory. Należy zatem zadbać o to, aby w poddawanym monitoringowi gryzoni budynku nie było otworów umożliwiających gryzoniom przedostanie się do ich wnętrza. Czasami wiążę się to z koniecznością wykonania remontu takiego budynku. Otwory których obecność jest konieczna jak na przykład te służące wentylacji powinny zostać zabezpieczone siatką o oczkach na tyle małych by szczury, ale również myszy nie były w stanie się przez nie przedostać. Działania te powinny obejmować wszystkie otwory w tym również otwory znajdujące się w miejscach trudno dostępnych dla szczurów. Nawet jeśli dany otwór umiejscowiony będzie w sposób gwarantujący absolutną pewność, że szczury nie będą mogły uzyskać do niego dostępu i tak powinien on zostać zabezpieczony ponieważ umożliwiać on może dostęp do budynku innym gatunkom szkodników na przykład owadom latającym. Gryzonie mogą przedostawać się do wnętrz budynków przez otwarte drzwi i okna w związku z czym konieczne jest ich zamykanie jeśli nie muszą być one w danej chwili otwarte.

Szczury potrafią kopać swoje nory bardzo głęboko nawet na głębokość kilkudziesięciu centymetrów. W ten sposób mogą przedostać się do wnętrz budynków o płytkich fundamentach i mało solidnych posadzkach.

Jeśli chodzi o otoczenie budynku obszar na który mamy wpływ zazwyczaj obejmuje przestrzeń znajdującą się pomiędzy ogrodzeniem działki na której znajduje się budynek, a samym budynkiem. Z przestrzeni tej warto usunąć przedmioty, które nie muszą się tam znajdować. Dotyczy to zwłaszcza różnego rodzaju gruzu, kamieni, śmieci czy oczekującego na pocięcie drewna. Należy też regularnie kosić trawę znajdującą się na tym terenie.

W przypadku niektórych budynków lub zakładów w ramach monitoringu gryzoni może pojawić się też konieczność podjęcia jeszcze innych działań. Kształt monitoringu gryzoni powinien być dostosowany do konkretnego miejsca w który będzie się on odbywał.

Monitoring gryzoni podstawą zwalczania szczurów

Dlaczego warto skorzystać z usługi monitoring gryzoni? Przede wszystkim dlatego, że jest to pewny sposób na zabezpieczenie się przed szczurami i myszami. W przypadku zakładów produkujących żywność lub opakowania ciągły monitoring gryzoni może być też wymagany przez kontrahentów. Fakt, że kształt monitoringu gryzoni powinien być dopasowany do konkretnego miejsca sprawia, że jego samodzielne przeprowadzenie jest trudne. Osobom, które nie zajmują się na co dzień zwalczaniem gryzoni trudno jest właściwie wybrać, a następnie wykonać wszystkie działania konieczne do właściwego i skutecznego przeprowadzenia monitoringu gryzoni.

Działania mające na celu ochronę danego obiektu przed gryzoniami warto połączyć z działaniami mającymi na celu jego ochronę przed owadami latającymi i biegającymi dzięki czemu będzie on kompleksowo zabezpieczony przed szkodnikami. Łącznie działania te określane są jako monitoring szkodników. W celu przeprowadzenia działań mających na celu monitoring szkodników najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy DDD.

Pułapki na szczury

Trutki to skuteczna metoda na szczury i popularna metoda na szczury. Nie jest to jednak jedyna metoda na szczury. Popularną metodą na szczury są również różnego rodzaju pułapki na szczury. Najpopularniejsze rodzaje pułapek na szczury to tradycyjne zatrzaskowe pułapki na szczury, pułapki lepowe na szczury i żywołapki na szczury.

Pułapki, które stosowane są do zwalczania szczurów zazwyczaj przypominają pułapki, które używane są do zwalczania myszy są jednak od nich znacznie większe ze względu na znacznie większe rozmiary samych szczurów. W przypadku pułapek lepowych myszy i szczury mogą być skutecznie zwalczane za pomocą tych samych pułapek.

Żywołapki

Żywołapki na szczury mają postać klatek, które skonstruowane są w taki sposób, aby szczury mogły do nich wejść, ale nie były już w stanie z nich wyjść. Szczury skłaniane są do wejścia do żywołapki za pomocą umieszczonego w jej wnętrzu wabika.

Żywołapki najczęściej wyposażone są w mechanizm zapadkowy zamykający się po wejściu do niej szczura. Żywołapki na szczury zazwyczaj wykonywane są z ocynkowanej stali. Nie są one malowane ponieważ zapach farby mógłby odstraszyć szczury.

Zaletą żywołapek jest fakt, że umożliwiają one złapane szczura bez zabijania go. Złapany za pomocą żywołapki szczur może następnie zostać wypuszczony w miejscu w który nie będzie on już sprawiał nam problemów. Zazwyczaj żywołapki wyposażone są w uchwyt do przenoszenia dzięki czemu szczur który został złapany za pomocą żywołapki może łatwo zostać przemieszczony na miejsce w którym zostanie on wypuszczony. Przez cały czas od złapania do wypuszczenia go szczur przebywa wewnątrz żywołapki. Dzięki temu przy użyciu żywołapki możemy przenieść szczura z miejsca w którym jego obecność jest niepożądana do miejsca w którym nie będzie już on sprawiał nam problemów bez bezpośredniego kontaktu z nim. Żywołapki to również skuteczna metoda na odławianie kun.

Pułapki lepowe

Pułapki lepowe mają postać kartonów, które pokryte są klejem na tyle silnym aby gryzonie które stanęły na pokrytej klejem powierzchni pułapki lepowej nie były już w stanie jej opuścić. Na rynku dostępne są różne modele pułapek lepowych. Wszystkie pokrywane są klejem o wydłużonym czasie schnięcia dzięki czemu pozostają one skuteczne przez dłuższy czas. W przypadku niektórych pułapek do kleju dodawane są atraktanty mające za zadanie przyciąganie gryzoni do pułapki lub substancje dzięki którym pułapki lepowe pozostają skuteczne również podczas mrozów.

Pułapki zatrzaskowe

W przeszłości najpopularniejszą metodą na szczury były tradycyjne pułapki zatrzaskowe. Zaletą pułapek zatrzaskowych jest zwłaszcza możliwość ich wielokrotnego użycia. Tradycyjnie pułapki zatrzaskowe składały się z drewnianej podstawy na której znajdowały się pozostałe, wykonane z metalu elementy pułapki. Obecnie popularniejsze są pułapki wykonane w całości z metalu lub tworzyw sztucznych, choć wspominane pułapki o budowie metalowo-drewnianej nadal pozostają w sprzedaży.

Pułapki zatrzaskowe nie zawsze są całkowicie skuteczne. Aby pułapki zatrzaskowe były skuteczne musza być one wykonane z dużą precyzją. W przeciwnym razie mogą one nie zadziałać mimo pojawienia się na nich szczurów lub być na tyle czułe, że trudne może być samo ich założenie. Oznacza to, że niektóre modele tanich pułapek zatrzaskowych mogą być mało skuteczne nawet jeśli są nowe. Na szczęście pułapki będące aż tak niskiej jakości zdarzają się rzadko. Częściej nieskuteczność zdarza się jednak w przypadku starych pułapek w przypadku których przeciążenia spowodowane wielokrotnym zatrzaskiwaniem się pułapki mogły doprowadzić do jej uszkodzenia. Jako przynęty w zatrzaskowych pułapkach na szczury mogą być stosowane różne rodzaje pożywienia w tym między innymi kiełbasa i czekolada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.