Fumigacja dezynsekcja akt dokumentów

Fumigacja dokumentów i akt to skuteczna metoda zwalczania mikroorganizmów mogących zniszczyć przechowywane akta, archiwalia czy też dokumenty wartościowe.

Fumigacja dezynsekcja akt dokumentów Toruń


Akta i dokumenty często zawierają istotne informacje co sprawia, że bardzo istotne jest dla nas to, aby możliwe było ich zachowanie przez długi czas. Ponadto z różnych przyczyn w tym przyczyn prawnych ważnym bywa by zachowały się oryginalne akta i dokumenty. Bardzo często zwłaszcza w przypadku starszych dokumentów zdarza się, że są one ważnymi zabytkami naszej kultury w przypadku których ważnym jest dla nas by zachowały się one przez długi czas i to w oryginalnej formie.

Po co fumigować dokumenty i akta

Niestety akta i dokumenty nie zawsze są właściwie przechowywane co sprawia, że narażone są one na działanie licznych czynników biologicznych w tym grzybów i pleśni. Ich rozwój może doprowadzić do zniszczenia dokumentów i akt nawet w stopniu powodującym, że informacje które zostały na nich zapisane nie będą mogły zostać odczytane. Nawet po poprawieniu warunków panujących w miejscu w którym przechowywane są akta i dokumenty lub przeniesieniu ich w nowe, bardziej odpowiednie dla ich przechowywania miejsce często zdarza się, że uszkodzenia akt są na tyle poważne, że zniszczenia te dalej postępują.

Fumigacja dokumentów – co to jest?

Rozwiązaniem tego problemu są fumigacja akt i fumigacja dokumentów. Fumigacją nazywamy zwalczanie organizmów za pomocą substancji mających postać gazową. Fumigacja akt może być przeprowadzana różnymi metodami. W przypadku akt i dokumentów są to zwłaszcza fumigacja w komorze fumigacyjnej i fumigacja beztlenowa.

Fumigacja akt w komorze fumigacyjnej

Komora fumigacyjna ma kształt walca wewnątrz którego umieszczane są przedmioty, które poddawane są fumigacji. Komora fumigacyjna jest szczelna co umożliwia utrzymywanie stężenia gazu wewnątrz komory przez cały czas na takim samym poziomie. Szczelność komory umożliwia również obniżenia ciśnienia wewnątrz komory dzięki czemu zmniejsza się ilość gazu niezbędnego do wykonania zabiegu. Szczelność komory umożliwia całkowitą kontrolę nad przebiegiem fumigacji.

fumigacja archiwaliów akt

Dzięki temu fumigacja dokumentów przeprowadzana wewnątrz komory fumigacyjnej jest całkowicie skuteczna a jednocześnie bezpieczna dla poddawanych zabiegowi fumigacja w komorze fumigacyjnej przedmiotów. Fumigacja wewnątrz komory fumigacyjnej całkowicie zwalcza wszystkie czynniki biologiczne znajdujące się na powierzchni poddawanych temu zabiegowi przedmiotów.

Jak długo trwa fumigacja w komorze fumigacyjnej

Fumigacja dokumentów jest procesem długotrwałym. Dlaczego fumigacja akt jest długotrwała? Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze potrzeba czasu aby stosowany podczas fumigacji gaz wniknął do wszystkich przestrzeni poddawanych zabiegowi fumigacja akt lub fumigacja dokumentów. Gdy zakończy się właściwa fumigacja dokumenty lub też akta muszą zostać odwietrzone aby usunąć z nich wszelkie pozostałości używanego podczas zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej gazu.

Po zakończeniu wymienionych procedur fumigacji poddane zabiegowi fumigacja przedmioty stają się wolne za równo od organizmów, które je niszczyły takich jak bakterie i grzyby jak i od gazu, który użyty został do zwalczenia tych organizmów podczas zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej. Konkretny czas trwania fumigacji w komorze jest zróżnicowany w zależności od kilku czynników w tym zwłaszcza od tego jak łatwo fumiganty wnikają do danych przedmiotów. W przypadku niektórych przedmiotów wniknięcie gazu we wszystkie miejsca w których powinien on wniknąć może zająć więcej czasu. Na szczęście jeśli przedmioty będą znajdowały się wewnątrz komór fumigacyjnych wystarczająco długo to możemy mieć pewność, że gaz zdąży wniknąć do wszystkich zakamarków i oddziaływać będzie na wszystkie fragmenty poddanych zabiegowi fumigacja w komorze fumigacyjnej przedmiotów.

Dezynsekcja beztlenowa

Alternatywą dla zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej jest fumigacja beztlenowa. W przypadku fumigacji beztlenowej zabieg fumigacja polega nie na dodaniu konkretnego gazu, ale na usunięciu tlenu, który już się w powietrzu znajduje. Możliwe jest to dzięki specjalistyczny urządzeniom określanym jako generatory azotu.

Podczas dezynsekcji beztlenowej przedmioty, które będą poddawane zabiegowi fumigacja beztlenowa umieszczane są wewnątrz szczelnej folii. Do folii tej za pomocą zaworów i rurek podłączany jest generator azotu. Nazwa generator azotu może być nieco myląca ponieważ urządzenia te nie generują tego gazu, ale oddzielają go od tlenu znajdującego się w powietrzu.

Uzyskany w ten sposób tlen trafia z powrotem do atmosfery natomiast azot trafia do wnętrza folii. W ten sposób generatory azotu stopniowo zmieniają skład atmosfery wewnątrz folii w ten sposób, że po pewnym czasie zawiera ona w swoi składzie jedynie bardzo niewielkie ilości tlenu. Dla większości organizmów tlen jest niezbędny dla oddychania. Organizmy nie potrzebujące tlenu nie rozwinęły by się w środowisku w którym tlen jest obecny w związku z czym nie ma ich na powierzchni akt ani dokumentów. Brak tlenu że sprawia, że wszelkie znajdujące się na powierzchni akt i dokumentów grzyby, pleśnie lub inne organizmy giną.

AirMirco

Dużą zaletą zabiegu fumigacja beztlenowa jest to, że ponieważ podczas tego zabiegu nie są używane szkodliwe gazy to jego wykonywanie nie jest związane z jakimkolwiek ryzykiem za równo dla wykonujących je osób jak i dla innych osób znajdujących się w budynku w którym odbywa się fumigacja beztlenowa. Fumigacja beztlenowa w przeciwieństwie do zabiegu fumigacja w komorze fumigacyjnej często wykonywana jest bezpośrednio u klienta. Jedyne czego potrzeba do wykonania tego zabiegu ze strony klienta to wolne pomieszczenie lub jego fragment wystarczająco duże aby możliwe było umieszczenie w nim poddawanych zabiegowi fumigacja beztlenowej przedmiotów oraz generatora azotu.

W przypadku fumigacji dokumentów przeprowadzanej wewnątrz komór fumigacyjnych nie jest to możliwe ponieważ mają one sporą masę i rozmiary w związku z czym po zamontowaniu w konkretnym miejscu komora najczęściej pozostaje w nim na długo, często przez cały czas przez który komora ta jest eksploatowana.

To jaka metoda fumigacji będzie najlepsza do wykonania konkretnej usługi uzależnione jest od wielu czynników. Z tego powodu podejmując decyzje o wyborze metody fumigacji najlepiej skonsultować się z firmą oferującej usługi profesjonalna fumigacja akt i profesjonalna fumigacja dokumentów.

Fumigacja dokumentów, akt Toruń

Firma insektpol oferuje profesjonalną fumigacje akt i dokumentów, a także wszelkich innych rodzajów przedmiotów oraz całych budynków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.